Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kulturas_dzive_kokneses_pagasta/zinu_zinu_teva_setu
Drukas datums: 01:41:16 09.07.2020

Zinu, zinu tēva sētu04.06.2019

Maija mēneša pēdējā svētdiena mums, sieviešu korim "Anima", Kokneses dziedošajiem mūzikas skolas bērniem un skolotājas Gundegas Ermičas vadītajam flautu kvartetam, bija ļoti īpaša. Priecīgi satraukti devāmies tālā ceļā – uz Rēzeknes novada Lendžu pagastu, lai piedalītos   garīgās mūzikas koncertā. Nu jau šī sadziedāšanās Lendžos, pateicoties Rēzeknes poļu biedrības kora "Jutrzenka" diriģentei Irēnai Ivanovai un visiem atbalstītājiem, ir iedzīvināta kā skaista tradīcija. Mēs bijām ielūgti piedalīties šajā koncertā un tikām sagaidīti ar Latgales ļaudīm raksturīgo viesmīlību, sirsnību un dāsnumu. Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis mūsu diviem autobusiem pat ceļa izmaksas nosedza, lai  koknesieši un Aizkraukles novada vidusskolas jauniešu koris "De Cantare" varētu nokļūt pasākuma vietā.

"Tāva sāta" – šogad izvēlētā tēma aicināja domāt par kopību. Kopību, kas nāk no ģimenes, no tēva mājām, jo tikai tā – no savas mājas piederības, sava pagasta, sava novada piederības, veidojas lepnums par savu valsti, savu Latviju. Svētkiem bija gatavojušās arī kastaņas kultūras centra alejā – visi zari baltisārtu ziedu kroņlukturiem rotāti – tik gaiši un svinīgi! Pelēcīgie mākoņi ik pa laikam gan pārslīdēja saules pielieto debessjumu, bet viesus izmērcēt neuzdrošinājās.

Satiekoties pārsteidza tiešām bagātīgā koncerta programma un daudzie vieskolektīvi: Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis "Koransa", Rēzeknes poļu kultūras biedrības koris "Jutrženka", Dricānu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Almus", Maltas kultūras nama sieviešu koris "Madariņa", Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas audzēkņi, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles koris "Adoramus", Krāslavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Noktirne", Ingūna Lipska, Irēna Zaķīte, Guntra Minkevica, Dzintra Delpere, Jānis Kupčs, Lendžu kultūras nama sieviešu vokālie ansambļi "Rūžeņa" un "Omammas", JDK "Ūdzeņa" un, protams, mūsējie no Kokneses un Aizkraukles.

Iesākumā bija mazliet satraucoši – tik daudz mikrofonu tik mazā zālītē! Vai mūsu skanējums attaisnos uz mums liktās cerības? Tomēr apskaņotāju profesionalitāte un mūsu "skatuves drudzi" uzveikušās balsis sadarbojās labi – klausītāju aizkustinātie skatieni liecināja, ka dziesmas savu sasniegušas. Dvēseles atvērtas kopīgām lūgsnām: kopkorī atkal un atkal tiek lūgta svētība Tēvzemei, mums - tās bērniem, svētība zemei un auglīgam darbam. Tik dziļi, pamatīgi un vienojoši, ka brīžam balss tomēr aizlūst.

Repertuāru katrs koris gatavoja pēc saviem ieskatiem: klasika mijās ar liriskām dziesmām, skanēja dzeja un dziesmas autoru izpildījumā. Priecēja bērnu instrumentālie priekšnesumi. Ikviena kolektīva vizuālais ietērps un izpildījuma maniere radīja savu, neatkārtojamu noskaņu, izvadot klausītāju cauri apcerīgām pārdomām un bagātīgiem jūtu saviļņojumiem.

Mūzikas skolas kora bērni un jaunieši atceļā vēl ik pa brīdim autobusā "palaida vaļā slūžas" pāriplūstošajam dziesmas priekam, kas lauztin lauzās izgavilēt šo skaisto kopābūšanas dienu līdz pat saulrieta stundai.

Pārbraucam mājās. Un – tavu brīnumu! Lietus izslāpusī Koknese, kas nu jau pāris mēnešus katru dienu bija ar cerībām raudzījusies skaidrajās debesīs, kāri tvēra bagātīgo veldzi no spēcīgajām lietus šaltīm. Tāds svētīgs lietus. Auglīgs. Tik gaidīts.

Par šīs dienas dziesmoto kopību vēlamies pateikties gan mūsu diriģentei Leldei Kamzolei-Gagainei, gan koncertmeistarei Ilonai Makareni, gan flautas klases pedagoģei Gundegai Ermičai. No sirds pateicamies koncerta rīkotājiem par tik skaistu pasākumu, Rēzeknes poļu biedrības kora "Jutrzenka" diriģentei Irēnai Ivanovai par uzaicinājumu, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim par transporta izdevumu segšanu, visām saimniecēm par siltajām pusdienām, gardajiem pīrāgiem, cepumiem un ceļamaizi. Novērtējam arī visu to cilvēku darbu, kas, apkalpojot mūs, veica "neredzamās" lietas. Par finansiālo atbalstu transportam pateicamies  arī  AS Virši – A. Savai pašvaldībai - par mūsu koncerta tērpiem, kas vienmēr ļauj mums izskatīties gana grezni.

Paldies katram dalībniekam, kurš nenobijās un atsaucās un veltīja savu laiku, lai šo vienu dienu mums visiem būtu svētīga kopība tik skaistā vietā ar tik sirsnīgiem cilvēkiem. Lai dots devējam atdodas!

 Anita Liepiņa

 Foto: Rolands Gagainis