Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kulturas_dzive_kokneses_pagasta/kokneses_novada_ar_atceres_pasakumiem_piemin_represijas_cietusos
Drukas datums: 09:27:54 26.11.2020

Kokneses novadā ar atceres pasākumiem piemin represijās cietušos25.03.2019

25. martā, atminoties skaudros notikumus pirms 70 gadiem, kad savu zemi mīlošajiem Latvijas iedzīvotājiem sākās sāpju un ciešanu ceļš uz Sibīriju, arī Kokneses novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties atceres pasākumos. 24. marta pēcpusdienā Koknesē, Stacijas laukumā pie piemiņas akmens represijās cietušajiem, kurā iekalti vārdi: "Tagad atpakaļ es nāku atkal savā tēvzemē", pulcējās Kokneses novada politiski represēto nodaļas biedri, viņu vidū gan Kokneses, gan Bebru pagasta iedzīvotāji un mūsu novada jaunā paaudze. Astrīdas Saimenas runātie dzejas vārdi atgādināja Māras dienu 1949. gada 25. martā, kad  latvju sētas palika tukšas, bet to saimniekiem, aizvestiem svešumā, piederēja vien sapnis par atgriešanos tēva mājās. No Bebru pagasta Golgātas ceļu sāka 102 cilvēki, bet no Kokneses pagasta 23 sētām tika izsūtītas 34 ģimenes jeb 80 cilvēku. Atceres brīdī pēc kopīgi nodziedātas mūsu tautas lūgšanas, klātesošos uzrunāja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, atgādinot, ka šo Maskavas izshēmoto operāciju padomju vara vienlaikus īstenoja visās Baltijas valstīs, no Latvijas izsūtot vairāk kā 44 000 iedzīvotāju. Par pagātnes notikumiem, vērtējot tos no šodienas skatupunkta, savās pārdomās dalījās Kokneses novada politiski represēto nodaļas vadītājs Andris Freimanis, kuram arī bērnība pagājusi, brienot Sibīrijas sniegus.

 Tiem, kam nebija lemts atgriezties, viņu mūžīgai piemiņai pie koknesiešu izlolotā pieminekļa represijās cietušajiem iedegās svecīšu liesmiņas, sasildīja noliktie pavasara ziedi un  sudraboti pūpolzari.

Atceres pasākumā turpinājumā Kokneses kultūras namā notika koncerts, kuru vadīja un vēstures lappusēs aicināja ielūkoties Pērses pamatskolas skolotāja Daiga Andersone. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rats" priecēja ar cēlu dejas soli, melodiju "Dažu skaistu ziedu", kuru noteikti dziedāja arī latvieši, ilgojoties pēc mājām, uz akordeona nospēlēja Kokneses Mūzikas skolas audzēkne Estere Riekstiņa. Marija un Ziedonis Vildes ar savām atvasītēm ir talantīga un muzikāla ģimene. Šajā reizē, skanot tēta saksofonam un māmiņas spēlētajai vijolei, māsiņas Laura un Helēna skatītājus apbūra ar skaisto dziedājumu. Sirsnīgi aplausi tika mazajiem dzejas un prozas runātājiem Esterei un Valteram Riekstiņiem, Laurai Vildei.

Jau vairākus pavasarus, gaidot 25. martu, Kokneses novada politiski represēto nodaļa izsludina konkursu novada skolēniem, aicinot pētīt vēstures notikumus, tikties ar represētajiem un uzklausīt viņu atmiņu stāstus. Šoreiz skolēni tika aicināti iesniegt darbus konkursam ar nosaukumu "Skola agrāk un tagad. Sibīrijas skola." Kokneses novada politiski represēto nodaļas pārstāve Lība Zukule pateicās konkursa dalībniekiem. "Lai arī šogad tika iesniegti tikai četri darbi, tie visi ir ļoti labi sagatavoti. Balvā konkursantiem būs kopīga ekskursija maija nogalē uz Ogres tehnikumu," pastāstīja Lība Zukule. Bebru pamatskolas 7. klases skolniece Ramona Bičenko un 6. klases skolniece Viktoria Calane konkursam bija iesniegušas kopīgi sagatavotu aprakstu "Skolotājas Zentas Zīles dzīves gājums". Pieredze bagātā skolotāja Zenta Zīle jaunās paaudzes izglītošanai veltījusi 60 darba gadus, lielākā daļa no tiem aizritējuši Bebru pamatskolā. Meitenes, lasot savu darbu, atklāja, ka Zenta Zīle 13 gadu vecumā kopā ar ģimeni no Gārsenes izsūtīta uz Sibīriju. Darbu autores skolotājas stāstīto par skolas gadiem Latvijā un Sibīrijā, tēlaini un izjusti atainojušas savā darbā, veicot arī salīdzinājumu ar mūsdienu skolu. Bebru pamatskolas 7. klases kolektīvs konkursā piedalījās ar kopīgu darbu, uzrakstot bebrēnieša Jāņa Liepiņa atmiņas par skolas laiku. Sirmais kungs nesen sagaidīja savu 90. dzīves gadskārtu. Bebru pamatskolas skolēniem darbus sagatavot palīdzēja skolotāja Anna Romanovska. Ar Pērses sākumskolas meiteņu konkursa darbiem iepazīstināja Daiga Andersone. Pērses sākumskolas 6. klases skolnieces Kristas Lašinskas konkursa darbs ir "Mūsu dzimtas saikne ar Jaunbebru un Pērses skolu", kurā viņa apkopojusi savu tuvinieku atmiņas par skolas gaitām Jaunbebru sešklasīgajā pamatskolā un Pērses pamatskolā. Kristai darba tapšanā konsultante bija skolotāja Valda Kalniņa. Savukārt Pērses sākumskolas 6. klases skolniece Līga Riekstiņa savu darbu "Mana skola – Pērses sākumskola" ir uzrakstījusi dzejā, radošajā darba procesā viņai ar padomu palīdzēja skolotāja Daiga Andersone.

Pasākuma izskaņā kā cerīgs solījums mūsu tautas laimīgai nākotnei izskanēja kopīgi dziedātā latviešu tautasdziesma "Pie Dieviņa gari galdi", bet Ziedoņa Vildes spēlētā Raimonda Paula melodija no kinofilmas "Ilgais ceļš kāpās" deva pārliecību, ka mums katram ir savs ceļš, kas atved uz mājām.

Pagājušā nedēļā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā vēstures stundā 9. klašu skolēniem savos atmiņu stāstos dalījās vairāki Kokneses novada represēto nodaļas biedri. Daži no viņiem 20. martā Rīgā, Kara muzejā, piedalījās grāmatas "Skola Sibīrijā" atvēršanas svētkos. Šajā fonda "Sibīrijas bērni" izdotajā grāmatā lasāmas arī mūsu novada iedzīvotāju  Zentas Zīles, Birutas Butānes un Andra Freimaņa bērnības atmiņas par skolas gaitām Sibīrijā.

25. marta rītā atceres brīdī pie piemiņas akmens Bebru pagastā piedalījās vietējie iedzīvotāji un Bebru pamatskolas skolēni. Bebru pagasta represētajiem tā ir sava īpašā svētvieta, kur šajā dienā atminēties savus tuviniekus, kuri uz mūžu palika svešā zemē.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto