Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kulturas_dzive_kokneses_pagasta/deju_koncerts_agras_berzinas_diplomdarbs
Drukas datums: 18:17:46 26.01.2020

Deju koncerts - Agras Bērziņas diplomdarbs03.12.2018

1.decembrī Kokneses kultūras namā notikušais koncerts "BEZ TEVIS NEVARU" bija īpašs ar to, ka tas bija varens sadancis, kurā ar koknesiešiem: Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvu un vidējās paaudzes deju kolektīvu "Rats" dejas diženumu godā cēla ciemos gaidīti draugi – seši deju kolektīvi: "Rūdis" (Ērgļi), "Žuburi" (Lubāna), "Dīdeklis" (Viļķene), "Kodoliņš" (Jaunjelgava), "Spāre" (Suntaži), "Delveri" (Krustpils). Otrs nozīmīgais fakts - skatītāju atzinīgi novērtētais koncerts bija Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs"  3. kursa studentes Agras Bērziņas  diplomdarbs. Koncerta norisi vērtēja Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzējas: Gunta Bāliņa, Sandra Vītola un Guna Ezermale. Ar deju saistītās pedagoģes Agras Bērziņas veikumu novērtēja ar visaugstāko balli 10. Jāteic, ja būtu atzīme jautāta skatītājiem – tā būtu līdzvērtīga žūrijas lēmumam, jo koncertā virmoja pozitīva enerģija un dejas mīlestība, liekot arī klātesošajiem padomāt par lietām, bez kurām dzīve nav iedomājama.

Agra Bērziņa pirms dažiem gadiem ieguvusi inženieres grādu arhitektūrā, bet dejot prieks radies jau skolas gados, kad vispirms desmit gadus dejojusi sporta dejas pie savas mammas skolotājas Ingunas Kalniņas, bet vidusskolas laikā savaldzinājušas tautas dejas, kuras mācījusi pieredzējusī deju pedagoģe Kornēlija Reisnere. Pēc arhitektūras studijām Agra apjautusi, ka arī bez dejas viņas tālākā dzīve nav iedomājama. Sākotnēji iestājusies Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā, bet pēc augstskolas reorganizācijas mācības turpinājušās Latvijas Universitātē Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Lai īstenotu sapni un kļūtu par deju un ritmikas skolotāju, Agra ir pateicīga Kornēlijai Reisnerei, kura uzaicināja būt par otru vadītāju Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvam. Kornēlija Reisnere bija arī studiju prakses vadītāja un daudz palīdzējusi koncerta - diplomdarba sagatavošanā. Pagājušajā mācību gadā topošā deju skolotāja strādāja arī ar Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešiem, bet šoruden ikdienas darbu arhitektu birojā viņa veiksmīgi apvienoja ar studijām augstskolā un vakaros ar deju mēģinājumiem kultūras namā.

Par diplomdarba sagatavošanu un koncerta afišā redzamo tandēma riteni Agra Bērziņa stāsta: "Koncerta ideja: runā, ka mēs varam gandrīz visu. Bet, kas ir tas, bez kā mēs nevaram? Izrādās, tādu lietu nav maz. Tāpēc šai tēmai arī veltīts vesels koncerts. Tajā apskatītas jomas, kuras ir vitāli svarīgas, lai mēs nonāktu pie sakārtotām attiecībām ar sevi un citiem. Tandēma ritenis kā koncerta simbols izvēlēts tādēļ, ka visām šīm lietām ir jābūt līdzsvarā. Tikai tā mēs varam nonākt pie miera un sajūtas, ka braucam vienā ritmā un virzienā ar pasauli, sevi un savu otru pusi."

Lai koncerts izvērstos tik vērienīgs, ciemos tika aicināti draugu kolektīvi, ar kuriem koknesieši jau sadancojuši citos koncertos. Agras uzdevums bija salikt kopā koncerta programmu, kā arī sagatavot horeogrāfiju divām dejām un vēl iestudēt divu citu Latvijā pazīstamu horeogrāfu dejas. Savām iestudētajām dejām diplomande bija izvēlējusies Latvijā populāru mūziķu skaņdarbus. Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvs koncertu atklāja ar Agras Bērziņas horeogrāfiju dejai "Bez tevis nevaru" ar Kārļa Lāča mūziku, bet koncerta noslēgumā ikvienu patīkami pārsteidza Intara Busuļa kompozīcijas "Reiz tu nāksi klusumā" atainojums dejā. Arī Jāņa Ērgļa deju "Sasatiku puisīti" un Žannas Kļavas radīto "Cita tautasdziesma" deju kolektīva puiši un meitas nodejoja izcili, jo, kā pēc koncerta pastāstīja jaunieši: "Mums tā bija liela atbildība, jo ļoti vēlējāmies savu skolotāju nepievilt!"

Vēl šis koncerts bija savādāks ar to, ka dejas pieteikumi un Lienes Bērziņas brīnišķīgie teksti bija iepriekš ierakstīti skaņu ierakstu studijā.

"Ir tik daudz lietu, ko es varu, ja vien gribu un daru. Bet tad ir tādas, bez kurām nekādi. Tās, bez kurām negriež nazis ass un viss lielais šķiet pliekans un mazs. Manas mājas, ģimene, maize un daba ir lietas, kas visam ir pamatā. Bez tām es jūtos kā lamatās. Lai kas man būtu, ar to nešķiet gana, ja tam saknē nav kaut kā pa īstam mana,"- šie vārdi skanēja koncerta ievadā un tie sasaucas ar Agras Bērziņas dzīves izjūtu un redzējumu. Arī koncerta programmā dejas savijas kopā, izsakot dzīves pamatvērtības, ikdienas svinēšanu, pretstatus, cilvēku savstarpējās attiecības, lai nonāktu pie atziņas: "Kad man kļūst gana pašam sevis, es klusītēm sāku meklēt pēc Tevis. Beidzot ir ritenim pedāļi abi, un diez vai līdz šim ir bijis tik labi. Mēs varam viens otram blakus mīties, nevis kā apmāti pakaļ dzīties. Mēs dodamies ceļā noapaļoti, un ceļš no tā iegūst ļoti, ļoti. Kā tandēma ritenī brauciens ir jauks, un priekšā mums vēl nebeidzams lauks."

Ar labi padarīta darba sajūtu Agra Bērziņa teic: "Paldies, ka ļāvāt piedzimt arī šim koncertam. Jūs katrs bijāt nozīmīga daļa, bez kuras mēs vienkārši nevarējām. Lai arī jums netrūkst lietu, cilvēku un sajūtu, kas vairo jūsu varēšanu! Īpašs paldies Kornēlijai Reisnerei, Kokneses kultūras namam un Ingūnai Strazdiņai, Kokneses tūrisma informācijas centram - Anitai Šmitei un Laumai Ārei, Druvim Andriksonam, Lienei Bērziņai, Didzim Bērziņam, visiem vieskolektīviem un to vadītājām un vissirsnīgākais paldies maniem dejotājiem un viņu vecākiem!"

Koncertu atbalstīja: Kokneses kultūras nams, Kokneses tūrisma informācijas centrs un SIA "Pelava".

Novēlam, lai Agrai Bērziņai priekšā skaists un radošs ceļš un lai tajā pavada drosme, iedvesma un uzdrīkstēšanās!

 Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto