Jāņu ielīgošana Iršos

21.06.2014

Vasaras saulgriežu dienā, 21.jūnijā, kad sākās astronomiskā vasara, Iršu pagastā lieli un mazi ielīgoja Jāņu dienu.

Šajā gada īpašajā brīdī, kad nakts ir visīsākā un diena -visgarākā, daudzi uzskata, ka tieši Jāņi ir vislatviskākie no visiem svētkiem, kurus svinam. Par to liecina kuplie līgotāju pulki, kas pulcējas pie ugunskuriem, skandē līgo dziesmas, ceļ galdā Jāņu sieru, alu un citus gardumus. Tieši šie svētki sniedz vēl vienu iespēju uz mirkli apstādināt ikdienas straujo ritumu, pabūt kopā ar savu ģimeni, radiem, draugiem un kaimiņiem, kā arī apzināties sevi kā mūsu zemei piederīgu ne tikai Latvijā, bet ārpus tās.

printēt Lasīt visu ziņu

Kopā nākotnes mežam

07.06.2014 kur : Pērses sākumskola

Iršu pagasta pārvaldes, Pērses pamatskolas darbinieki un skolēni, Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” bērni un pagasta iedzīvotāji 7. jūnija rītā labā noskaņojumā pulcējās nogāzē pie Pērses pamatskolas, lai stādītu eglītes un košumkrūmus Latvijas Pašvaldību Savienības projekta “Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” ietvaros. Projekta finansētājs “Meža attīstības fonds”.

Lai nākotnē stādījums izskatītos skaists un krāšņs, Edgars Bite pārdomāti izvēlējās stādu materiālu un radoši izveidoja stādījumu kompozīciju, un pamācīja, kā pareizi jāstāda kociņi. Ar skanīgām dziesmām par mežu, Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis, visos pasākuma dalībniekos radīja īpašu svētku noskaņojumu.

Pasākums guva atbalstu un šķiroties neviens vien jautāja: Vai nākamgad turpināsim stādīt kokus, tā padarot Iršus skaistākus, sakoptākus un pievilcīgākus?

Paldies visiem, kas atbalstīja kociņu stādīšanu un piedalījās pasākumā “Kopā nākotnes mežam”.

Pārvaldes vadītāja Raina Līcīte

Iršu pagasta ļaudis un viesi kuplā skaitā ieskandināja pirmās Lieldienas

25.04.2014

Gan lieli, gan mazi pulcējās pagalmā, kurā notika dažādas Lieldienu izdarības – olu ripināšana, mīklu minēšana. Lieldienu ticējumiem un tradīcijām tradīcijām vajadzēja atminēt nobeigumu. Gājām arī lieldienu rotaļu „vistiņas ķeršana” un neiztikām arī bez jautrajām stafetēm. Dziedājām arī tautasdziesmas par Lieldienām. Par katru izpildītu darbiņu tika pasniegtas garšīgas balviņas.

Jaukās zaķenītes ar zaķu bērniem eleganti priecēja ar savu klātbūtni, radot patīkamu svētku sajūtu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Ar mīlestību sirdī, dziesmā un dejā

14.02.2014

Iršu pagasta ļaudis jau ielāgojuši, ka februāra vidū, kad svinam Visu mīlētāju dienu, būs gaidāms Mīlestības svētkiem veltīts koncerts un balle. Šīs svētku tradīcijas dibinātāja ir Inta Balode – vidējās paaudzes deju kolektīvu „Irši” un „Liepavots” vadītāja. Veiksmīgā sadarbībā ar Iršu pagasta pārvaldi jau vairākus gadus Valentīna dienas koncerts sasauc kopā dejas un dziesmas mīļotājus. Ieguvēji noteikti bija tie, kas 14. februāra vakarā Iršu klubā smēlās dzīves prieku ceļā uz pavasari. „Ar mīlestību sirdī, dziesmā un dejā lai piepildīts šis vakars!”- skatītājiem novēlēja koncerta vadītāja Astrīda Saimena.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Talants un darbs Latvijai un Kokneses novadam

15.11.2013 kur : Iršu pagasta sporta halle

Ar sajūtu, ka ikviens ir sirsnīgi gaidīts, 15. novembrī sporta hallē „Irši” pulcējās Iršu pagasta iedzīvotāji, ciemiņi no Kokneses un Bebriem. Ar aicinājumu iedegt svecītes stilizētā Latvijas kartē, ar Iršu ļaudīm piemītošo viesmīlību, jau pirms svētku pasākuma jutāmies kā dzimšanas dienas svinībās.

„Mums pieder pasaulē skaistākā vieta – Latvija. ”, atklājot svinīgo pasākumu, sacīja Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. Šo vārdu apliecinājums izskanējavokālā ansambļa dziesmās un Pērses pamatskolas jaunāko skolas bērnu runātajos dzejoļos.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Lieldienas Iršu pagastā

04.04.2013 kur : Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde

Pirmajās Lieldienās lieli un mazi iršēnieši pulcējās pagasta pārvaldes zālītē, kur tika svinēti pirmie pavasara svētki – Lieldienas. Lieldienas ir prieka un līksmības svētki. Iršu sieviešu vokālais ansamblis iepriecināja mūs ar dziesmām par pavasari un Lieldienām. Pasākuma apmeklētājiem līdzi bija lieldienu simbols- ola. Darbojās radošā darbnīca, kur katrs varēja izgatavot savai līdzi atnestajai olai biķerīti, kuru pēc tam novietot uz svētku galda. Šī nodarbe bērniem ļoti patika, tāpēc tika gatavoti biķerīši arī mammām un tētiem. Lielu prieku visiem sagādāja darbošanās komandās: tika minētas mīklas, Lieldienu ticējumiem un tautasdziesmām vajadzēja izdomāt nobeigumu, mazākie bērni lika puzli – olu. Neiztika arī bez sišanās ar olām un olu ripināšanas. Par katru izpildīto darbiņu tika pasniegtas garšīgas balviņas. Noslēgumā kopīgi dzērām zāļu tēju, pārrunājām Lieldienu tradīcijas un ēdām līdzi atnestās olas.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (12)

Valentīndienas sadancis Iršos

15.02.2013

15. februārī deju kolektīvs "Irši" aicināja uz koncertu "... sirds sajūt spārnus, jūt lidojumu, Un griežamies, griežamies dejā".  Tradicionāli, Valentīndienas noskaņā, iršu dejotāji ciemos aicina draugu kolektīvus. Šogad koncertā skatītājus iepriecināja deju kolektīvs „Irši” un draugu kolektīvi: „Liepavots” no Kokneses, Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre”, Senioru un jauniešu deju kolektīvi no Meņģeles, Jauniešu deju kolektīvs „Kodoliņš”, Kokneses līnijdeju kolektīvs un Iršu pagasta vokālais ansamblis.

Kokneses Novada Vēstis

I. Ungura foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top