Svētkos lepojas ar savējiem

17.11.2016 kur : Pērses sākumskola

Kad zvaigžņotās nakts debesīs saules staru vainags vijas, mazs bērniņš teic – paskaties, māt,tā spožākā zvaigzne ir Latvija. Arī mēs visi esam mazas spožas zvaigznītes blakus mūsu spožākajai zvaigznei. 17. novembrī Iršu klubā notika Latvijas valsts 98. gadadienai veltīts svētku koncerts. Liels paldies kolektīviem un to vadītājiem par sarūpētajiem priekšnesumiem un radīto svētku noskaņu: Kokneses pagasta sieviešu korim “Anima”, kora diriģentei Leldei Kamzolei – Gagainei un koncertmeistrerei Ilonai Makareni, vidējās paaudzes deju kolektīvam “Irši” , tā vadītājai Intai Balodei, Pērses sākumskolas skolēniem un skolotājām Aijai Indriksonei un Indrai Labai, skaņu operatorei Olitai Ružai un liels paldies vakara vadītājai Gaļinai Krauklei!

printēt Lasīt visu ziņu galerija (11)

Pie Magazīnas augs mazo iršēniešu stādītie kociņi12.09.2016

Iršos pirmās Meža dienas notika 2014. gadā, kad iestādījām kokus un košumkrūmus Sporta svētku pasākuma laikā pretī Pērses sākumskolai uzkalniņā. Pagājušajā gadā pagasta iedzīvotāji, palīdzot Sarkangalvītei un Vilkam, stādīja dekoratīvās ābelītes ceļmalā pretī Ģimenes krīzes centram “Dzeguzīte”, lai tās ik gadus priecē acis iršeniešiem, ĢKC iemītniekiem un iebraucējiem. Šogad Iršu pagastā Meža dienu 2016. pasākums notika 9. septembrī, iekļaujoties Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”.

Iršu pagastā nesen izveidota atpūtas vieta pie Magazīna, tur jau iepriekšējos gados ir iestādīti koki un košumkrūmi.

Meža dienu moto ir “Kopā nākotnes mežam”. Mūsu nākotne ir mūsu bērni. Tādēļ šogad kociņus stādīja skolēni. Katra Pērses sākumskolas klasīte, kopā ar audzinātāju jaunizveidotajā parkā iestādīja savu kociņu. Kā pareizi stādīt kociņus paskaidroja Pērses sākumskolas direktore un bioloģijas skolotāja Gaļina Kraukle. Katram kociņam skandēja tautas dziesmiņu un novēlēja augt, zaļot un priecēt visus, kas šeit atnāks.

Visus gadus pagasta iedzīvotāji ir aktīvi un atsaucīgi Meža dienu dalībnieki. Arī šogad pasākums bija kupli apmeklēts, jauks un emociju pārpildīts!

Raina Līcīte,

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja

Valda Zvirgzdiņa foto

printēt Lasīt visu ziņu galerija (11)

Baltā krusta iesvētīšana pie Ērgļu novada Liepkalnes baznīcas25.08.2016

23. augustā pie Liepkalnes baznīcas tika iesvētīts baltais krusts. Baltā krusta zīme ir atgādinājums cilvēkiem par netaisnību, varmācību un pārestību. Iesvētīšanas ceremonija notika zīmīgā datumā. 1939. gada 23. augustā tika parakstīts Molotova – Ribentropa slepenais pakts – nežēlīga vienošanās, kas ietekmēja daudzu cilvēku un tautu likteņus.

Neliela interesentu grupa no Iršiem devās uz kaimiņu pagastu, lai piedalītos baltā krusta iesvētīšanā. Liepkalni ar Iršiem vieno ne tikai kopīga robeža, bet arī vēsture – saistīta ar vācu koloniju. Vācu kolonisti un liepkalnieši veidoja vienotu draudzi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Deju kolektīvs „Irši” starptautiskajā apkārtceļojošā festivālā Ungārijā25.07.2016

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” maija beigās nosvinēja 25 gadu jubileju. Kā dāvanu sev, dejotāji izvēlējās doties no 13.-18. jūlijam uz starptautisko festivālu Ungārijā. Festivālu organizēja Mako pilsēta, bet dažādi pasākumi notika vairākās vietās - Szegedā, Cserkeszolo, Kiralyhegyes. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar Ungāriju - tās skaisto dabu, vēsturi, kultūru. Festivālā piedalījās kolektīvi no Francijas, Slovākijas, Čehijas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pārstāvējām mēs - deju kolektīvs „Irši” un Ogres kultūras centra deju kolektīvs „Aija”, ar kuru kopā sagatavojām koncerta programmu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Iršēnieši lepojas ar savu unikālo vēsturi29.06.2016

Iršu pagastā 23.jūnijā svinēja ne tikai vasaras saulgriežus, vislatviskākajos svētkos seni vēstures notikumi sasauca kopā tuvus un tālus ciemiņus, kuru dzimtas saistītas ar Baltijā lielāko vācbaltu koloniju – Hirschenfoh. Vairāk kā 20 cilvēki no Vācijas, tepat Latvijā dzīvojošie kolonistu pēcteči un Iršu pagasta ļaudis šajā dienā bija kopā vācbaltu kolonijas Hirschenfof izveidošanas 250.gadadienas atceres pasākumā.

Iršēnieši vienmēr lepojušies ar savu unikālo vēsturi un visos laikos bijuši cilvēki, kuri centušies saglabāt šo kultūrvēsturisko mantojumu. Pirmajos Atmodas gados kolonistu dzimtu sakņu apzināšanu uzsāka bijusī skolotāja Iveta Hveckoviča, viņas iesākto ar lielu entuziasmu turpina vēstures pētniece un skolotāja Valda Kalniņa, kuras centienus vienmēr atbalsta Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte. Milzīgs nopelns kolonijas vēstures izzināšanā un šī pasākuma sagatavošanā pieder profesoram Gustavam Gangnusam no Vācijas, vienam no kolonistu dzimtas pēctecim. Gangnusa kunga dāvana, sagaidot šo atceres pasākumu ir jaunie informācijas stendi pie Iršu muižas klēts, kuros lasāma viņa un iršēniešu sagatavotā informācija.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (35)

Iršu deju kolektīvam 25

21.05.2016 18:00

21. maijā pl.18.00 Iršos laukumā pie muižas klēts jeb Magazina vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” izdejos savas 25 gadu jubilejas koncertu „Mums patīk dejot!”. Kolektīvs dibināts 1991. gadā un tajā darbojās dejotāji ne tikai no Iršiem, bet arī no apkārtējiem pagastiem– Bebriem, Vietalvas, Kokneses. Mēs ļoti gaidām uz koncertu bijušos dejotājus, kuri kādu laiku pavadījuši kopā ar mums gan mēģinājumos, gan koncertos. Šī būs iespēja atcerēties kopā pavadīto laiku un pēc koncerta visi kolektīva atbalstītāji, bijušie dejotāji un „Iršu” draugu kolektīvi aicināti uz lustīgu ballēšanos un svētku kliņģeri Iršu skolas zālē.

Deju kolektīvs „Irši” un vadītāja Inta Balode

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” nosvinējis 25. dzimšanas dienu

21.05.2016

21. maijā vakarā Iršos, muižas klēts (Magazina) laukumā, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” 25 gadu jubilejas koncertā draugiem, atbalstītājiem un sirsnīgajiem Iršu pagasta ļaudīm dāvāja brīnišķīgus svētkus. Zīmīgi, ka šajā dzimšanas dienas koncertā piedalījās 25 dejotāji! Kolektīva vadītājai Intai Balodei pieder pats skaistākais – 25 gados iemantotā dejotāju cieņa un mīlestība.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top