Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kulturas_dzive_irsu_pagasta/kur_labi_klajas_tur_ir_tavas_majas_maris_caklais
Drukas datums: 22:17:52 15.08.2020

Kur labi klājas, Tur ir tavas mājas / Māris Čaklais/01.10.2019

Septembra mēnesī, kad dzimis latviešu dzejnieks Rainis, Latvija tiek pieskandināta ar dzeju. Arī Iršos - 27. septembrī notika dzejas lasījumi. Iršu pagasta bibliotēka lielus un mazus aicināja uz literāro pasākumu "Dzejā var pateikt tik daudz!". Pasākumā skanēja dzeja par mājām. Izvēlētā tēma ir stipri saistīta ar Iršu pagasta vēsturi, jo 80 gadus atpakaļ, rudenī no Hiršenhofas  (Iršiem) devās prom baltvācieši, kuri šeit dzīvoja no paaudzes paaudzē. Cilvēki pameta savas mājas ar smagām sirdīm - draudēja izcelties Otrais pasaules karš.

Paši mazākie Pērses sākumskolas bērni ļoti emocionāli un sirsnīgi uzrunāja klātesošos – dziedot, dejojot un deklamējot atklāja, ka mājas ir visiem cilvēkiem un dzīvniekiem, un cik labi, ka mēs dzīvojam Latvijā – skaistā un mierīgā valstī.

Savukārt vecāko klašu skolēni ar lepnumu un pārliecību skaitīja patriotisku dzeju.  5.- 6. klašu skolēni, skolotājas Daigas Andersones aicināti, dalījās ar savām domām par tēmu – mājas. Daži domu graudi un atziņas no bērnu darbiem. Mājās ir droši, jo tur ir mana mamma un tētis. Māja kalpo par patvērumu un dažreiz tā satuvina ģimeni. Māja ir mīļa vieta. Mājas ir mana dzimtā vieta, laimīgā zeme, mana pajumte. Māja ir vieta, kur dzīvo mīlestība un laime. Tā ir labākā vieta visā pasaulē, kur būt kopā ar ģimeni.

Par dzejas dienas muzikālo noskaņu rūpējās Iršu sieviešu ansamblis.

Pasākuma otrajā daļā, lai vieglāk būtu izprast 1939. gada rudens notikumus, kad baltvācieši izceļoja no Iršiem, skolotāja Valda Kalniņa klātesošos uzaicināja noskatīties filmu par baltvācu izbraukšanu no Latvijas. Tūkstošiem cilvēku tika ierauti vēsturisko notikumu virpulī un pameta savas mājas uz neatgriešanos. Iršos, pieminot baltvāciešu izceļošanas 80. gadadienu, vācu kolonistiem uzstādīto piemiņas akmeni, rotāja rudenīgi ziedi.

Paldies Pērses sākumskolas skolēniem un skolotājiem par sadarbību, paldies vecākiem par bērnu atbalstu, paldies dziedošajām meitenēm un visiem, kas atnāca uz literāro pasākumu un kādu laiku pavadīja dzejas pasaulē!

 Dace Grele,

 Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja