Lai sasaucamies, lai dziedam!

24.04.2014 kur : Bebru pamatskola

Jau trešo pavasari, kad priecīgi vītero putnu balsis, Vecbebros uz kopīgu sadziedāšanos pulcējās dziedošās ģimenes, draugi un radoši kolektīvi, kurus vieno mīlestība uz dziesmu. 24. aprīļa vakarā Bebru pamatskolā dziedāt prieks virmoja gaisā, uzplauka skatītāju smaidos un aplausos. Koncertu vadīja kultūras pasākumu organizatore Marika Cegele, bet par muzikālo apskaņošanu gādāja Inese un Monta Skujas. Gandrīz visi koncerta dalībnieki šajā dziesmotajā pasākumā piedalījās trešo reizi. Tas apliecina, ka sadziedāšanās pavasarī būs kļuvusi par tradīciju un to, ka bebrēnieši ir draugos ar dziesmu ne tikai svētkos – dziedāšana ģimenēs un draugu lokā ir viņu dzīves krāsainā ikdiena. No tautas dziesmām līdz mūsdienu populārām melodijām – tik dažāds bija dziesmu mīļotāju repertuārs.

printēt Lasīt visu ziņu

„Galdiņos” uzzied Lieldienu koks

19.04.2014 kur : Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja

Lieldienu noskaņu Bebru pagasta centrā jau svētku nedēļas sākumā radīja omulīgi garauši, bet Pirmajās Lieldienās „Galdiņu” muzeja pagalmā Lieldienu zaķi sagaidīja lielus un mazus svinētājus. Ikviens varēja izšūpoties izrotātajās Lieldienu šūpolēs un piedalīties kultūras pasākumu organizatores Marikas Cegeles vadītajās atrakcijās un rotaļās. Kādam nebēdnīgam garausim muzeja dārzā bija izbiris olu grozs, bērni ar aizrautību tās meklēja un atrada izsētas zaļajā zālītē. Bet vēl pēc brīža ar Lieldienu zaķa izkrāsotajām olām viņi uzziedināja savu Lieldienu koku.

Kā jebkurā sētā, kur svētkus svin, arī „Galdiņos” notika olu ripināšanas sacensības. Vismazākie pasākuma dalībnieki naski ķērās pie krāsainiem krītiņiem, lai uzzīmētu to, kas atnes svētku prieku. Ar skaļiem gaviļu saucieniem noritēja virves vilkšana zēniem un meitenēm, Lieldienu spēle „Cūciņu dzīšana” un vēl citas pavasara saulgriežu rotaļas. Ja tik līksmi pavadītas pirmās Lieldienas, tāds būs viss pavasaris!

Kokneses Novada Vēstis

Seko Voldemāra Jākobsona vēlējumam – ziemā jāsporto!

27.01.2014

Ziemas vidū svinam tēlnieka, skolotāja un sportista Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienu. 27. janvārī, sagaidot dižā novadnieka 115. gadadienu, viņa atdusas vietā Zutēnu kapos iedegsies sveču liesmiņas.

Jau ceturto reizi Bebru pagasta Mežaparkā, bērni un pieaugušie apliecināja, ka ar prieku turpina Jākobsona vēlējumu – ziemā jāsporto! Ja arī šoreiz sniegs trūkums neļāva laisties ar slēpēm, bija padomāts par citām interesantām ziemas izklaidēm. Vairums pasākuma dalībnieki, to skaitā vecāki ar pavisam maziem ķipariem, atzina, ka iepriekšējās tikšanās reizēs sals vēl stiprāk kniebis vaigos, tāpēc viņuprāt, aukstā, bet saulainā ziemas diena bija kā radīta sportiskām aktivitātēm. Pasākumu atklājot, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza sacīja: „Satikšanās ziemas vidū Mežaparkā, ir kļuvusi par tradīciju!” Lai visiem labi veiktos, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja vadītāja Mairita Pavloviča un pasākuma organizatore Gita Kosmačevska, katram dalībniekam dāvāja simbolisku pasākuma logo.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (52)

Tikšanās prieks pie svētku eglītes

14.12.2013 kur : Bebru pamatskola

Bebru pagasta vecākajai paaudzei par tradīciju kļuvis ik gadu, gaidot Ziemassvētkus, satikties kopīgā pasākumā Bebru pamatskolā. 14. decembrī atkal viesmīlīgi bija atvērtas skolas durvis, lai priecīgā noskaņā sagaidītu svētku svinētājus. Pasākums iesākās ar Skuju ģimenes: Ineses, Montas un Normunda dziedāto Bebru pagasta pensionāru padomes „Mārtiņroze” himnu – dziesmu par mārtiņrozi. Anna Bite, kura jau sešpadsmito gadu vada pensionāru padomi, sirsnīgi sveica savus pagasta ļaudis, tuvojoties gada baltākajiem svētkiem un atgādināja par šajā gadā kopīgi paveikto. Bebru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Annu Romanovsku bija sagatavojuši priekšnesumu ar Ziemassvētku dzejoļiem, dziesmām un dejām. Ar stipras veselības, moža gara vēlējumiem un greznu kliņģeri, klātesošos sveica Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Kopā ar saviem pagasta ļaudīm šajās tikšanās reizēs vienmēr ir Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Pagasta pārvaldes vārdā viņa dāvāja gardu svētku pārsteigumu, vēlot mūsu vecļaudīm tikpat braši turēties arī Jaunajā gadā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16)

Svētku koncerts Bebru pagastā

14.11.2013 kur : Vecbebru tehnikums

14. novembra vakarā Bebru pagasta iedzīvotāji daudz laimes Latvijai, sagaidot valsts 95. gadskārtu, vēlēja svētku koncertā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē.

Klātesošos svētkos sveica Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, vēlot mums lepoties ar vietu, kurā dzīvojam: „Izjutīsim gandarījumu par paveikto šajā gadā Bebru pagastā un Kokneses novadā! Ar katru gadu arvien vairāk priecē atjaunotas ēkas, īstenoti jauni projekti. Paldies visiem, kas atbalsta mūsu centienus. Lai mums priecīgi un lepnuma pilni šie svētki!” Kokneses novada domes vārdā, pasniedzot Atzinības rakstus, izpilddirektors Ilmārs Klaužs pateicās par apzinīgu un godprātīgu darbu ilggadējai Bebru internātvidusskolas direktorei Mudītei Auliņai un apvienotās mācību iestādes direktoram Jānim Bakmanim, vēlot spēku un izturību daudz lielāka kolektīva vadīšanā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (21)

Sveču liesmiņas vienojas gaismā – Latvijas valsts kontūrā12.11.2013

Lāčplēša dienā tūkstošiem cilvēku iededza svecītes pie Rīgas Pils, Rīgas Brāļu kapos un cituviet Latvijā. Lai pieminētu un izrādītu cieņu neatkarīgās Latvijas armijas karavīriem, kas izcīnīja uzvaru pār tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī, bebrēnieši svētku dienas pēcpusdienā pulcējās pagasta stadionā, iededzot savas svecītes Latvijas valsts kontūrā. Svētku brīdī kuplā skaitā bija ieradušies pagasta iedzīvotāji, PII „Bitīte” bērni, Bebru pamatskolas un Vecbebru Profesionālās un internātvidusskolas skolēni un audzēkņi. Klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (24)

Mantojumu dienas Vecbebros

14.09.2013

2013. gada 13. septembrī Latvijas kultūras akadēmijas Teatra fakultātē "Zirgu pasts" tika atklātas Eiropas Kultūras mantojuma dienas „Skolas kultūras pieminekļos". Mantojuma dienu laikā no 13. līdz 16.septembrim 49 objektos visā Latvijā bija iespēja apmeklēt skolas (un augstskolas), kuras atrodas kultūrvēsturiski vērtīgās ēkās.

Arī Kokneses novadā, 14.septembrī, VECBEBRU MUIŽAS KUNGU MĀJĀ šo mantojumu dienu ietvaros notika dažādas aktivitātes un pasākumi.

Pasākuma laikā pacēla Eiropas Kultūras mantojuma dienu karogu. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt muižas vēsturi un apskatīt parku, baudīt tēju un medu ar muižkundzi Sofiju fon Meijendorfu. Ikviens varēja iepirkties medus tirdziņā, iepazīt bišu saimes bioloģiju un seno dravniecības inventāru, degustēt medusmaizi, apmeklēt Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcu un Latvijas Biškopības muzeju, fotografēties dravnieka spectērpā, kā arī iekurt dūmekli.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top