Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Bebros

01.06.2014

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītais pasākums 1. jūnijā iesākās ar policijas inspektores Egijas Kārkliņas stāstījumu par to, cik svarīgi vasarā ievērot drošības noteikumus, lai jaukā vasara paietu bez asarām. Liels pārsteigums pasākuma dalībniekiem bija policijas mašīnas ierašanās, jo policijas darbinieki deva iespēju iejusties viņu lomā - varēja izmantot roku dzelžus, bruņu vestes un citus dažādus aizsargpriekšmetus, kā arī sēsties pie automašīnas stūres. Bērniem tas ļoti patika! Pasākuma turpinājumā zēni un meitenes piedalījās sejiņu apzīmēšanā kopā ar Renāti Jaudzemu, Dailu Kosmačevsku un Madaru Villeri. Kamēr bērni nepacietīgi gaidīja savu rindu, aicinājām viņus uz spēli - stafeti „labirints” ar dažādiem uzdevumiem. Darboties gribētāji bija arī radošajā darbnīcā „Lelles un lauku sēta”. Pasākuma laikā bērni saņēma dažādus gardumus un krāsainus balonus. Tapa kopīgi un individuāli foto. Noslēgumā tika uzspēlēts futbols kopā ar Zvejnieku ģimeni. Ar prieku vadīju šo pasākumu mūsu pagasta bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena.

Marika Cegele, kultūras pasākumu organizētāja

Zaļos kļavas Bebru pagasta nākotnei

02.05.2014

2. maijā, Ziedoņa laikā, domājot par Latviju un Bebru pagasta nākotni, Bebru pagasta pārvaldes darbinieki svinīgi iestādīja 4 zaļojošas kļavas - par godu Brīvības svētkiem un desmitgadei, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Lai mūsu koki labi aug un zaļo, vienojāmies kopīgā lēcienā.

Kas būtu maijs bez zaļām bērzu sprogām,

Kas būtu Latvija bez kokiem...

/Ārija Elksne /

Lai sasaucamies, lai dziedam!

24.04.2014 kur : Bebru pamatskola

Jau trešo pavasari, kad priecīgi vītero putnu balsis, Vecbebros uz kopīgu sadziedāšanos pulcējās dziedošās ģimenes, draugi un radoši kolektīvi, kurus vieno mīlestība uz dziesmu. 24. aprīļa vakarā Bebru pamatskolā dziedāt prieks virmoja gaisā, uzplauka skatītāju smaidos un aplausos. Koncertu vadīja kultūras pasākumu organizatore Marika Cegele, bet par muzikālo apskaņošanu gādāja Inese un Monta Skujas. Gandrīz visi koncerta dalībnieki šajā dziesmotajā pasākumā piedalījās trešo reizi. Tas apliecina, ka sadziedāšanās pavasarī būs kļuvusi par tradīciju un to, ka bebrēnieši ir draugos ar dziesmu ne tikai svētkos – dziedāšana ģimenēs un draugu lokā ir viņu dzīves krāsainā ikdiena. No tautas dziesmām līdz mūsdienu populārām melodijām – tik dažāds bija dziesmu mīļotāju repertuārs.

printēt Lasīt visu ziņu

„Galdiņos” uzzied Lieldienu koks

19.04.2014 kur : Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja

Lieldienu noskaņu Bebru pagasta centrā jau svētku nedēļas sākumā radīja omulīgi garauši, bet Pirmajās Lieldienās „Galdiņu” muzeja pagalmā Lieldienu zaķi sagaidīja lielus un mazus svinētājus. Ikviens varēja izšūpoties izrotātajās Lieldienu šūpolēs un piedalīties kultūras pasākumu organizatores Marikas Cegeles vadītajās atrakcijās un rotaļās. Kādam nebēdnīgam garausim muzeja dārzā bija izbiris olu grozs, bērni ar aizrautību tās meklēja un atrada izsētas zaļajā zālītē. Bet vēl pēc brīža ar Lieldienu zaķa izkrāsotajām olām viņi uzziedināja savu Lieldienu koku.

Kā jebkurā sētā, kur svētkus svin, arī „Galdiņos” notika olu ripināšanas sacensības. Vismazākie pasākuma dalībnieki naski ķērās pie krāsainiem krītiņiem, lai uzzīmētu to, kas atnes svētku prieku. Ar skaļiem gaviļu saucieniem noritēja virves vilkšana zēniem un meitenēm, Lieldienu spēle „Cūciņu dzīšana” un vēl citas pavasara saulgriežu rotaļas. Ja tik līksmi pavadītas pirmās Lieldienas, tāds būs viss pavasaris!

Kokneses Novada Vēstis

Seko Voldemāra Jākobsona vēlējumam – ziemā jāsporto!

27.01.2014

Ziemas vidū svinam tēlnieka, skolotāja un sportista Voldemāra Jākobsona dzimšanas dienu. 27. janvārī, sagaidot dižā novadnieka 115. gadadienu, viņa atdusas vietā Zutēnu kapos iedegsies sveču liesmiņas.

Jau ceturto reizi Bebru pagasta Mežaparkā, bērni un pieaugušie apliecināja, ka ar prieku turpina Jākobsona vēlējumu – ziemā jāsporto! Ja arī šoreiz sniegs trūkums neļāva laisties ar slēpēm, bija padomāts par citām interesantām ziemas izklaidēm. Vairums pasākuma dalībnieki, to skaitā vecāki ar pavisam maziem ķipariem, atzina, ka iepriekšējās tikšanās reizēs sals vēl stiprāk kniebis vaigos, tāpēc viņuprāt, aukstā, bet saulainā ziemas diena bija kā radīta sportiskām aktivitātēm. Pasākumu atklājot, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza sacīja: „Satikšanās ziemas vidū Mežaparkā, ir kļuvusi par tradīciju!” Lai visiem labi veiktos, tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja vadītāja Mairita Pavloviča un pasākuma organizatore Gita Kosmačevska, katram dalībniekam dāvāja simbolisku pasākuma logo.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (52)

Tikšanās prieks pie svētku eglītes

14.12.2013 kur : Bebru pamatskola

Bebru pagasta vecākajai paaudzei par tradīciju kļuvis ik gadu, gaidot Ziemassvētkus, satikties kopīgā pasākumā Bebru pamatskolā. 14. decembrī atkal viesmīlīgi bija atvērtas skolas durvis, lai priecīgā noskaņā sagaidītu svētku svinētājus. Pasākums iesākās ar Skuju ģimenes: Ineses, Montas un Normunda dziedāto Bebru pagasta pensionāru padomes „Mārtiņroze” himnu – dziesmu par mārtiņrozi. Anna Bite, kura jau sešpadsmito gadu vada pensionāru padomi, sirsnīgi sveica savus pagasta ļaudis, tuvojoties gada baltākajiem svētkiem un atgādināja par šajā gadā kopīgi paveikto. Bebru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Annu Romanovsku bija sagatavojuši priekšnesumu ar Ziemassvētku dzejoļiem, dziesmām un dejām. Ar stipras veselības, moža gara vēlējumiem un greznu kliņģeri, klātesošos sveica Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Kopā ar saviem pagasta ļaudīm šajās tikšanās reizēs vienmēr ir Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Pagasta pārvaldes vārdā viņa dāvāja gardu svētku pārsteigumu, vēlot mūsu vecļaudīm tikpat braši turēties arī Jaunajā gadā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16)

Svētku koncerts Bebru pagastā

14.11.2013 kur : Vecbebru tehnikums

14. novembra vakarā Bebru pagasta iedzīvotāji daudz laimes Latvijai, sagaidot valsts 95. gadskārtu, vēlēja svētku koncertā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē.

Klātesošos svētkos sveica Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, vēlot mums lepoties ar vietu, kurā dzīvojam: „Izjutīsim gandarījumu par paveikto šajā gadā Bebru pagastā un Kokneses novadā! Ar katru gadu arvien vairāk priecē atjaunotas ēkas, īstenoti jauni projekti. Paldies visiem, kas atbalsta mūsu centienus. Lai mums priecīgi un lepnuma pilni šie svētki!” Kokneses novada domes vārdā, pasniedzot Atzinības rakstus, izpilddirektors Ilmārs Klaužs pateicās par apzinīgu un godprātīgu darbu ilggadējai Bebru internātvidusskolas direktorei Mudītei Auliņai un apvienotās mācību iestādes direktoram Jānim Bakmanim, vēlot spēku un izturību daudz lielāka kolektīva vadīšanā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (21)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top