Ik gadu tiekas pie Ziemassvētku eglītes18.12.2018

15. decembrī Bebru pamatskolā gadskārtējā pasākumā satikās Bebru pagasta vecļaudis, lai pie Ziemassvētku eglītes atskatītos uz aizejošo gadu un izsacītu laimes vēlējumus Jaunajā gadā. Bebru pagasta pensionāru padome "Mārtiņroze" bija parūpējusies par sirsnīgu pasākuma noskaņu un skaisti klātu svētku galdu.

Tāpat kā citus gadus svētku svinētājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja kapela "Aizezeres muzikanti". Montas un Ineses Skuju dziedātā Jāņa Lūsēna dziesma "Mazu brīdi pirms…" aizveda tajā vārdos neizsakāmajā sajūtā, ko piedzīvojam ceļā uz gaismu.

Mārīte Andersone, padomes "Mārtiņroze" vadītāja, pastāstīja par šajā gadā paveikto. Aktīvie seniori, piedaloties ekskursijās, ir apceļojuši Latviju un kopā svinējuši dažādus gadskārtu svētkus.

Bebru pagasta vecākajai paaudzei gaišus Ziemassvētkus un stipru veselību Jaunajā gadā novēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, kultūras darba organizētāja Jolanta Pīķe un skolotāja Anna Romanovska.

Ar klusuma brīdi tika pieminēti šajā gadā mūžībā aizsauktie bebrēnieši, kuru labie darbi vēl ilgi dzīvos mūsu atmiņās.

Par jauku tradīciju ir kļuvusi apaļo dzīves gadskārtu jubilāru sumināšana pie svētku eglītes. "Mārtiņrozes" čaklās dāmas bija izgatavojušas glītus apsveikumus un mazas dāvaniņas katram gaviļniekam.

Ziemassvētku vecīti gaida ne tikai bērni, bet visi, kas tic svētku brīnumam. Ar dāvanu maisu Ziemassvētku vecītis kopā ar ziemeļbriedi bija ieradies arī namā, kur skanēja dziesmas un labi vārdi.

Bebru pagasta seniori pateicas par sagādāto svētku prieku lieliskajiem kapelas "Aizezeres muzikanti" dalībniekiem un vadītājai Inesei Skujai, Bebru pamatskolas kolektīvam, Bebru pagasta pārvaldei un Kokneses novada pašvaldībai.

Sarmīte Rode

Lības Zukules un Jolantas Pīķes foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top