Ar dziesmu un deju gaida pavasari09.03.2018

2. marta vakarā Vecbebru tehnikuma zālē koncertā „Pavasari gaidot” skatītājiem saulainu noskaņojumu dāvāja mūsu novada pašdarbības kolektīvi.

 Es jūtu, viss mostas dzīvei, mostas mīlestībai, brīvei. Pavasaris nāk!” – klātesošos uzrunāja koncerta vadītāja Justīne Pastore. Bebru pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Nianse”  un vadītāja Liāna Haritonova  savā priekšnesumā  apliecināja - dziesmā uzplaukst pavasaris! Bet, kad uz skatuves kāpj Ineses Skujas vadītā kapela „Aizezeres muzikanti”, gribas dungot līdzi un griezties dejā. Tā bija arī šajā reizē klausoties kapelas dzīvespriecīgās melodijas. Ar sirsnīgiem aplausiem skatītāji uzgavilēja savējiem: Bebru pagasta jauniešu deju kolektīvam „Kāre” un vadītājai Sarmītei Plūmei. Bebrēnieši teic: „Priecājamies, ka, pateicoties Sarmītes Plūmes entuziasmam un pašvaldības atbalstam, jaunieši turpina dejot un dosies uz Dziesmu un Deju svētkiem!”

Vairākkārt uz šīs zāles skatuves savu dejot prieku atklājis vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”. Arī šajā reizē kolektīvs un tā vadītāja Inta Balode bija gaidīti ciemiņi. Pirmo reizi Vecbebros viesojās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats” ar savu vadītāju Lauru Freimani, saņemot skatītāju atzinību par cēlo dejas soli. Gaidot vasaras dižāko notikumu – Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkus, deju kolektīvu sniegumā bija dejas no lielo svētku repertuāra.

Koncerta noslēgumā Bebru pagasta pārvaldes pateicību par pavasarīgām noskaņām bagāto koncertu saņēma visi kolektīvi un Normunds Skuja par pasākuma apskaņošanu. Kad skatītāji devās mājup, koncerta dalībniekiem bija iespēja vēl pabūt kopā viņiem veltītā ballē.

Sarmīte Rode

Justīnes Pastores foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top