Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kultura/uz_tiksanos
Drukas datums: 05:45:12 26.02.2020

Uz tikšanos!28.04.2012

Saule šodien jau no paša rīta dāsni dāvā savu pavasarīgo siltumu. Būs jauka diena! Iršu pagasta pārvaldes zālītē ceturtdienas rītā valda liela rosme. Te steidzās sagaidīt mīļus ciemiņus – pensionāru padomes locekļus gan no Bebru „Mārtiņrozes” klubiņa, gan Kokneses „Pīlādzīša” klubiņa uz draudzīgu patērzēšanu.

Jau ir pusdivpadsmit dienā. Smaidīgi un pavasarīgi noskaņoti ierodas Kokneses klubiņa biedri – Margaritas Pušķes vadībā. Silts rokas spiediens, glāstošs un uzmundrinošs smaids. Tādas pensionāres paliks atmiņā iršēnietēm. Un klāt jau arī pensionāri no Bebriem ar savu vadītāju Annu Biti.

Laikā līdz divpadsmitiem notiek maza iepazīšanās ar Iršu pagasta pārvaldi, tās darbiniekiem un telpām. Bet drīz vien sīkus solīšus tipinot, ar mūzikas instrumentiem rokās, ierodas mazie mūziķi Viktorija, Anna, Agita, Agnese un Valentīns. Viņiem līdzi ieradušās arī skolotājas Gaļina, Valda un Indra.

Flautas, klavieru, akordeona un ģitāras mūzikas skaņas, ko izvilina mazās rociņas, mijas ar skolotāju dziesmām.

Sevišķi sirsnīga izvērtās savstarpējā apsveicināšanās. Daudz jauku vārdu mums teica koknesietes un labu vēlēja bebrēnieši, kuru sastāvā jāatzīmē bija 3 kādreizējie iršēnieši. „Viss labākais ir tepat līdzās: gaiss, ko Tu ieelpo, gaisma, ko redzi, zieds ko sajūti, visi darāmie darbi tev visapkārt. ... pats no sevis jau nekas nenotiek, pašiem ir jābūt dzīves viducītī” ar šādiem vārdiem mūs sveica Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte, vēlot mums labu veselību un spēku, būt aktīvām arī turmākos gadus.

Arī bez „vingrošanas darba pārtraukumā” neiztiek. Tad atrakcijas mijas ar dziesmām. Skan ventiņu valoda Mirdzas Geidānes izpildījumā, latgaliešu valodā runā Valentīna Meiere, bet Inta Tuka iznāk visā savā aktrises krāšņumā, lai iepriecinātu ciemiņus un mājiniekus ar savu priekšnesumu. Visas dienas garumā klusa, bet rosīga ir Maija Bērziņa, kura rūpējas par cienastu.

Tā paiet vairāk kā trīs stundas. Atvadoties skan „Uz tikšanos” un katrs pensiorāru klubiņs aicina pie sevis. Arī mēs sakām paldies un uz tikšanos!

Iršu pagasta pensionāru klubiņa vadītāja Valentīna Meiere