Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kultura/koncerts_irsos_laime_ir_kopa_but
Drukas datums: 03:41:31 11.07.2020

Koncerts Iršos „Laime ir kopā būt”18.02.2019

15. februārī Iršu pagastā uz koncertu sabrauca deju kolektīva „Irši” draugi, lai iepriecinātu ar gadskārtējo pasākumu, kas veltīts Valentīndienai. Šoreiz tie bija 11 kolektīvi, kas ieradās Iršos.

„Laime ir kopā būt” – tāds bija koncerta moto. Un tiešām, sadejojot 9 deju un sadziedot 2 dziedošajiem kolektīviem, koncerts izvērtās  par mazajiem dziesmu un deju svētkiem. Koncertā piedalījās Ogres kultūras centra deju kolektīvs „Aija”- vadītāja Aija Zepa, Tīnūžu pagasta deju kolektīvs „Upe”- vadītājs Didzis Apsītis, Zasas kultūras nama deju kolektīvs „Solis”- vadītāja Daiga Geidāne, Aizkraukles kultūras nama vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi- vadītājas Lana Ķirse un Inita Vilciņa, Jaunjelgavas kultūras nama deju kolektīvs „Atvars”- vadītāja Inese Ermnsone, Menģeles senioru deju kolektīvs „Sumulda”- vadītāja Ilze Jankuna, Kokneses kultūras nama deju kolektīvs „Liepavots” un Iršu pagasta deju kolektīvs „Irši”- vadītāja Inta Balode. Ar skanīgām dziesmām koncertā piedalījās Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis- vadītāja Valda Kalniņa un Kokneses kultūras nama sieviešu koris „Anima”- diriģente Lelde Kamzole- Gagaine un koncertmeistare Ilona Makareni.

        Paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā un norisē. Īpaši Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei, kluba vadītājai Aijai Martuzānei, Olitai Ružai un pasākuma vadītājām Laumai Rudzonei un Justīnei Miezītei. Vislielāko darbu izdarīja deju kolektīva „Irši” dejotāji, kas ar lielu atbildību un aizrautību piedalījās šī koncerta veidošanā.

Neviens jau nezin, kā to laimi gūt,

Jo tad, kad viņa ir, to nesajūt.

Bet tad, ja visas cerības tev zūd,

Tu saproti, ka laime vienkārši ir kopā būt.

Uz tikšanos nākošajos koncertos!

          Deju kolektīva „Irši” vadītāja Inta Balode

Anitas Šmites foto