faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Kokneses novada dome ir izveidojusi komisijas šādā sastāvā:

1.1Administratīvā komisija

 • Anita Ozola, komisijas priekšsēdētāja;
 • Ainārs Martuzāns;
 • Ausma Rode;
 • Anita Skrejāne.

1.2.Centralizētā iepirkumu komisija

 • Dace Svētiņa, komisijas priekšsēdētāja;
 • Dace Kļaviņa;
 • Gunita Majore;
 • Anita Ozola;
 • Ilze Pabērza; 
 •  Andrejs Pastars.

1.3.Zvejas licencēšanas komisija

 • Ilmārs Klaužs- komisijas priekšsēdētājs;
 • Ligita Kronentāle;
 • Dace Svētiņa.

1.4.Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisija

 • Ilmārs Klaužs- komisijas priekšsēdētāja;
 • Dace Kļaviņa;
 • Indra Zilgalve;
 •  Anita Ozola.

1.5.Izsoles komisija:

 • Ineta Sproģe, komisijas priekšsēdētāja;
 • Jānis Miezītis;
 • Anita Skrejāne;
 • Ligita Kronentāle;
 •  Indra Zilgalve.

1.6.Dzīvokļu komisija

 • Ligita Kronentāle – komisijas priekšsēdētāja;
 • Dzintra Krišāne;
 • Raina Līcīte;
 • Gunita Majore;
 • Ilze Pabērza;
 • Baiba Tālmane.

1.7.Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija

 • Dainis Vingris – komisijas priekšsēdētājs;
 • Dzintra Krišāne;
 • Raina Līcīte;
 •  Antoņina Midega; 
 •  Ingūna Žogota.

1.8. Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem

 • Lauma Āre- komisijas priekšsēdētāja;
 • Iveta Baikova;
 • Valdis Silovs.

1.9.Pedagoģiski medicīniskā komisija

 • Inese Svence- komisijas priekšsēdētāja;
 • Aelita Beitika;
 • Daina Eglīte;
 • Evija Smilgāja; 
 •  Maruta Urga.

1.10. Kokneses novada interešu izglītības programmu un mērķdotācijas sadales komisija

 • Lidija Degtjareva, komisijas priekšsēdētāja;
 • Lauma Āre;
 • Santa Kalniņa; 
 •  Anita Ščerbinska;
 •  Alla Tarasova.

1.11. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

 • Ineta Sproģe;
 • Dainis Vingris; 
 • Valdis Silovs.

LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA

1.12. Kokneses novada vēlēšanu komisija:

 • Gunita Majore - komisijas priekšsēdētāja;
 • Lidija Degtjareva;
 • Guntars Igaunis; 
 • Inga Martinsone; 
 • Andrejs Pastars; 
 • Iveta Straume; 
 • Silvija Vēze.

Kokneses novada domes Starpinstitucionālā sadarbības komisija ģimenes lietu jautājumos. APSTIPRINĀTA ar Kokneses novada domes 2014.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr.9.5 (protokols Nr.3) 

 • Baiba Tālmane, komisijas priekšsēdētāja;
 • Līva Skābarniece;
 • Silvija Vēze;
 • Jānis Galviņš;
 • Lidija Degtjareva; 
 • Inita Bērzkalna;
 • Iluta Matušonoka; 
 • Dagmāra Isajeva; 
 • Inese Skuja; 
 • Ina Požarska; 
 • Lauma Āre; 
 • Santa Kalniņa.
 • komisijas NOLIKUMS

Kokneses novada domes Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

 • Indra Zilgalve- komisijas priekšsēdētāja;
 • Gunita Majore;
 • Jānis Miezītis;
 •  Ilze Pabērza; 
 •  Ineta Sproģe- vietniece.

APSTIPRINĀTA ar Kokneses novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.6.7 (protokols Nr.1)

Pedegoģiski medīcīniskā komisija

Ar Kokneses novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr.6.1  ir izveidota Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija sekojošā sastāvā:

 • Inese Svence - komisijas priekšsēdētāja;
 • Aelita Beitika
 • Daina Eglīte 
 •  Evija Smilgāja 
 •  Maruta Urga

Dokumenti:


Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top