Kokneses novada amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu grafiks 2017./ 2018. gada sezonā08.09.2017

Kolektīva nosaukums

Mēģinājuma laiks

Mēģinājuma vieta

Kolektīva vadītājs

Jauktais koris „Alaine

Otrdien, piektdien plkst. 10:00

Kokneses kultūras nama lielā zāle

Silvija Cīrule

Sieviešu koris „Anima”

Ceturtdien plkst. 18:30

Kokneses kultūras nama mēģinājumu telpa

Lelde Kamzole-Gagaine

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”

Otrdien, ceturtdien plkst. 20:00

Kokneses kultūras nama lielā zāle

Inta Balode

Jauniešu deju kolektīvs

Pirmdien, trešdien, piektdien plkst. 18:00

Kokneses kultūras nama lielā zāle

Kornēlija Reisnere

Dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”

Pirmdien, trešdien plkst. 20:00

Kokneses kultūras nama lielā zāle

Kornēlija Reisnere

Folkloras kopa „Urgas”

Pirmdien, trešdien plkst. 18:00

Kokneses kultūras nama mēģinājumu telpa

Inguna Žogota

Amatierteātris

Otrdien, ceturtdien plkst. 18:30

Kokneses kultūras nama lielā zāle

Inguna Strazdiņa

Līnijdejas

Otrdien plkst. 17:00 jauniešiem; plkst. 18:00 pieaugušajiem

Kokneses kultūras nama mazā zāle

Inguna Ozoliņa

Pūtēju orķestris

Trešdien, piektdien plkst. 20:00, svētdien iepriekš saskaņotā laikā

Kokneses kultūras nama pūtēju telpa, lielā zāle

Ziedonis Puķītis

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kokna”

Trešdien plkst. 20:00

Svētdien plkst. 11:00

Kokneses kultūras nama mazā zāle

lielā zāle

Kornēlija Reisnere,

Jolanta Pīķe

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rats”

Otrdien, ceturtdien plkst. 19:00

Kokneses novada domes zāle

Laura Freimane

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”

Pirmdien, trešdien plkst. 20:00

Iršu kluba zāle

Ilona Ūdre

Jauniešu deju kolektīvs „Kāre”

Ceturtdien plkst. 19:30; sestdien plkst. 11:00

Bebros, tehnikuma zālē

Sarmīte Plūme

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top