Kokneses kultūras nama sieviešu koris "Anima"
„Es dziedu, jo ticu, ka dziesmā ir spēks.

       Spēks aizkustināt, sadzirdēt, domāt un just.”


 
No vēstures..

1998. gada janvārī, XXII Vispārējo Latviešu dziesmu svētku gaidās, kordiriģentes Silvijas Cīrules vadībā tapa un ieskanējās Kokneses pagasta sieviešu koris. Uz pirmo mēģinājumu kopā sanāca 14 dziedātājas un kā pirmo iedziedāja komponista Jāņa Lūsēna dziesmu „Lūgšana”. Jau pēc nepilna mēneša koris uzstājas savā pirmajā koncertā Aizkrauklē.

Diriģente Silvija Cīrule kori vadīja no 1998. – 2001. gadam.

No 2001. gada līdz 2013. gadam kora vadītāja un diriģente bija Aija Liepiņa.

No 2013. gada kora diriģente un vadītāja ir Lelde Kamzole – Gagaine. Kora koncertmeistare - Ilona Makareni.

Savu tagadējo nosaukumu “Anima” koris ieguva 1999.gadā. Anima – tulkojumā no latīņu valodas nozīmē dvēsele. Dvēsele ir dzīvības enerģija, kam galvenā nozīme ir saiknes veidošana ar cilvēka iekšējo būtību.

Arī katra kora dalībniece veido kora būtību un dzīvības enerģiju. Katra nesam sevī sievišķības īpašības - esam trauslas, skaistas un visas kopā - skanīgas.

Koris aktīvi piedalās dažādos valsts un novada pasākumos. Arī Dziesmu un deju svētkos lielajā kopkorī ir skanējušas sieviešu kora “Anima” balsis.

Ar prieku draudzējamies arī ar citiem koriem, piedalāmies sadraudzības koncertos un labprāt aicinām arī ciemos.

Kora repertuārā ir latviešu tautas dziesmu apdares, dažādu laikmetu komponistu garīgās un laicīgās dziesmas gan latviešu, gan svešvalodās.

Ko mums nozīmē “Anima”?

Kopā būšanu ar jaukiem cilvēkiem, ko vieno mīlestība uz dziesmu. Sievišķo spēku. Dvēseles piepildījumu. Apstāšanos ikdienas virpulī.

Ja arī Tu vēlies ieskanēties dziesmā - aicinām pievienoties sieviešu korim "Anima"!

Mēģinājumi notiek: ceturtdienās plkst.18.30 – 20.30 Kokneses kultūras namā 

Kontaktinformācija: Lelde Kamzole – Gagaine, mob.tel.: 26344541;

e-pasts: leldekg@tvnet.lv

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top