Jauktais koris "Alaine"

Jauktā kora "Alaine" pirmsākumi ir 1999. gada 26. augustā diriģentes, mūzikas skolas direktores Silvijas Cīrules vadībā dibinātais senioru koris "Labākie gadi". Sākumā kā dziedoša kopa ar pusotra desmita sieviešu balsīm, bet gada beigās Ziemassvētku koncertā luterāņu baznīcā jau kā jauktais koris. Nosaukums „Labākie gadi” dots 1999. gada 28. oktobrī. Pirmais koncerts jeb „ugunskristības” notiek 19. oktobrī, kad Latvijas radio ieraksta raidījumu par Kokneses pagastu „Tēvu laipa šaizemē”. Šajā gadā tika apgūtas ap 20 dziesmas. Daļu no tām koris dziedāja triju paaudžu sadziedāšanās sarīkojumā „Dziesma visām paaudzēm”.

No 2000. gada „Labākie gadi” gatavojas un piedalās visos valsts senioru koru Dziesmu svētkos. Koris ir atvērts draudzībai un sadarbībai ar kaimiņu pagastiem un novadiem. Ir dziedāts gan Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Pļaviņās, Skrīveros, Lielvārdē, Ogrē, Mārupē un „Ziemeļblāzmas” kultūras pilī Rīgā, dažādos kopmēģinājumos un skatēs, Aizkraukles rajona Dziesmu svētkos Koknesē 2001. gada vasarā, Hanzas dienu koncertos pašu mājās.

Laikiem mainoties, arī senioru koris "Labākie gadi" mainās tiem līdzi un tagad turpina darbību jaukto koru grupā, kam dots nosaukums "Alaine".

            Kora „mūžīgais dzinējs” un vadītāja ir tā diriģente Silvija Cīrule, kas reizē ir gan galvenais administrators, koncertmeistars, gan modes konsultants.

Diriģente: Silvija Cīrule, Tālr.: 29159071

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top