Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kolektivi/irsu_pagasta_videjas_paaudzes_deju_kolektivs_irsi
Drukas datums: 01:50:30 30.05.2020

Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”

Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” dibināts 1991. gada oktobrī. Uz pirmo mēģinājumu sanāca Iršu pagasta iedzīvotāji, kuri jau sen vēlējās dejot. Pirmā deja, ko viņi iemācījās, bija „Zemnieks darbā”, kas kā „zelta fonds” glabājas repertuārā. Gadiem ejot, kolektīva sastāvs mainās, bet mūs visus vieno mīlestība uz deju. Kolektīvā sadanco arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji gan no Bebriem un Vietalvas, gan Kokneses.

Visus šos gadus gan sākotnēji Iršu pagasta padome, gan tagad Kokneses novada dome ir atbalstījusi deju kolektīvu gan finansiāli, gan morāli. Dejotājus atbalsta  piedaloties lielajos republikas Dziesmu un Deju svētkos, kā arī dažādos koncertbraucienos pa Latviju un  ārzemēm.

"Irši" aktīvi koncertē gan savā pagastā, gan brauc ciemos, kā arī piedalās novada organizētajos sporta un tūrisma pasākumos. Enerģiski un vienoti ir ne tikai kolektīva dalībnieki, bet arī to ģimenes locekļi. Visus dalībniekus vieno dejotprieks un lustīga kopā būšana formālos un neformālos pasākumos, tādēļ par kolektīva saukli ir kļuvis teiciens "Mums patīk dejot!"

Iršiem patīk arī ceļot! Iršu dejotāju pirmais ārzemju brauciens bija uz Vāciju – Hanoveri. Kolektīvs piedalījās Vācijas mednieku festivālā Hanoverē, kura interesanto un iespaidīgo gājienu translēja valsts televīzija. Vairākas reizes televīzijā varēja vērot deju kolektīvu „Irši” no Latvijas.

2000. gadā Hanoverē notika vispasaules izstāde „Expo 2000”, uz kuru arī mūsu vācu draugi uzaicināja piedalīties Iršu deju kolektīvu. Protams, tās ir neaizmirstamas atmiņas. Dejotāji apskatīja vērienīgo izstādi, gan paši kopā ar vācu draugiem piedalījās gājienā un koncertā izstādē „Expo 2000”.

Kolektīvs ir pārstāvējis Koknesi jauno laiku Hanzas dienās Frankfurtē pie Oderas (Vācija) un Slubicē (Polija), kā arī Lībekā (Vācijā). Kopā ar draugiem no „Liepavota” apceļota Slovākija, kur abi kolektīvi piedalījās vairākos tautas deju festivālos. Kopā ar deju kolektīvu "Aija" no Ogres piedzīvoti neaizmirstami mirkļi Starptautiskajā festivālā Ungārijā.

„Irši” ir piedalījušies 5 republikas Dziesmu un Deju svētkos -1993., 1998., 2003., 2008 un 2013. gadā, kā arī katru gadu dejojam Aizkraukles reģiona svētkos.

Līdz 2019. gadam kolektīvu vadīja un to dibināja Inta Balode. No 2019. gada oktobra kolektīva vadītāja ir Ilona Ūdre, bet kolektīva prezidents ir Dzintars Meiers, kurš kolektīvā dejo no tā dibināšanas.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās Iršu klubā no pulksten 20.00 - 22.00.

Ja arī tu esi aktīvs, atraktīvs un dejotkārs, aicinām savā draudzīgajā dejotāju pulkā!