Mērķis viens – darboties cilvēku labā21.08.2015

No šīgada jūlija Aizkraukles, Iršu, Kokneses, Skrīveru un Vecbebru Romas katoļu draudžu prāvesta pienākumus veic Māris Ozoliņš, kurš iepriekš kalpojis Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē. 17. augustā prāvests Māris Ozoliņš tikās ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri, lai pārrunātu sadarbības iespējas ar pašvaldību un tās iestādēm.

Daudzos jautājumos valsts un reliģisko organizāciju mērķi ir vienoti. Gan demokrātiskai valstij, gan baznīcai ir viens mērķis – cilvēka labklājība, kas sevī ietver materiālo labklājību, par ko rūpējas valsts, un garīgo labklājību, par kuru rūpējas baznīca.

„Pamazām iepazīstu draudzes un jaunos darba apstākļus. Liels atbalsts man ir priesteris Pēteris Skudra. Es labprāt atsauktos aicinājumam viesoties Kokneses novada izglītības iestādes. Priecājos uzzināt, ka Vecbebru Profesionālajai un vispārizglītojošai internātvidusskolai izveidojusies jauka sadarbība ar Vecbebru katoļu draudzi,” sarunā atklāja prāvests. Drīzumā viņš nolēmis tikties ar vecļaudīm Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” sociālajā pansijā.

Garīgās un laicīgās vērtības ir cieši saistītas. Ja dievnamos cilvēki smeļas garīgo piepildījumu, tad pašvaldības atbalsts nepieciešams atbilstošas infrastruktūras radīšanai un uzturēšanai. Domājot par Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcai nepieciešamo logu nomaiņu, vārtu uzstādīšanu un teritorijas labiekārtošanu domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un prāvests Māris Ozoliņš bija vienisprātis, ka ir jāizstrādā projekts un jāmeklē iespējas startēt kādā no projektu konkursiem. Kokneses novada dome projektu atbalstītu ar līdzfinansējumu.

23. augustā Kokneses Romas – katoļu draudzes baznīcā vairāki Kokneses bērni saņems pirmo svēto Komūniju, bet 30. augustā Svētās Mises noslēgumā, sagaidot jauno mācību gadu, tiks dota svētība skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Pēc pāvesta Franciska aicinājuma šajā gadā katrā pasaules valstī rīkot nacionālās jauniešu dienas, no 18. līdz 20. septembrim Aizkrauklē notiks Latvijas Jauniešu dienas. Prāvests Māris Ozoliņš aicina arī Kokneses novada jauniešus piedalīties šajā nozīmīgajā pasākumā, lai kopā ar simtiem jauniešu no visas Latvijas svinētu un izdzīvotu savu ticību Augšāmceltajam Kristum.

Māris Ozoliņš pateicās par mūsu pašvaldības ieinteresētību un labo gribu sniegt atbalstu katoļu draudžu darbībai Kokneses novadā. „Gan ar luterāņu, gan katoļu draudzi vienmēr esam atraduši savstarpējas intereses un sadarbības formas. Ceru, ka tādas būs arī nākotnē," sarunas noslēgumā atzina Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto

back to top