Kokneses pamatskolas - attīstības centra skolēni piedalās konkursā "Valodiņa 2020"21.02.2020

2020. gada 14. februārī Aizputes novada Padures pamatskolā jau astoņpadsmito reizi notika Latvijas speciālo skolu izteiksmīgas runas konkurss „Valodiņa 2020”. Mūsu skolas skolēni bijuši uzcītīgi konkursa dalībnieki visus šos ilgos gadus. Arī šogad uz runas konkursu devās Valodas un mākslas MK rīkotā izteiksmīgas runas konkursa laureāti.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Bērnu un jauniešu žūrija 201920.02.2020

            Kokneses pamatskolas – attīstības centra bibliotēkas lasītāji nu jau septīto gadu iesaistījās LNB rīkotajā lasītveicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2019”. Sākotnēji žūrijas darbu uzsāka 27 lasītāji, bet ekspertu anketas varēja aizpildīt tikai 17 eksperti. Finišu nesasniedza vecāko klašu skolēni, kuri nevarēja izlasīt vairāk par vienu vai divām žūrijas grāmatām.

printēt Lasīt visu ziņu

“Vecāku skoliņas” ceturtā nodarbība Kokneses pamatskolā – attīstības centrā19.02.2020

Kokneses pamatskolas – attīstības centra komanda saka lielu paldies visiem vecākiem, kuri apmeklē un aktīvi iesaistās “Vecāku skoliņas” nodarbībās, lai saņemtu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar bērnu intelektuālo un emocionālo audzināšanu, uzvedības problēmu risināšanu, mācītos darboties kopā gan gatavojot apsveikumus, gan dodoties uz teātra izrādi.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskola – attīstības centrs uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”13.02.2020

2019.gada novembrī Kokneses novada dome ir noslēgusi līgumu par iesaistīšanos Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).

2020.gada 1.februārī Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kā Kokneses novada domes stratēģiskais partneris uzsāka dalību projektā "PuMPuRS". ietvaros 19 skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski, tiek piedāvāts individuāls atbalsts – pedagogu, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam izveidots individuālais atbalsta plāns (IAP), kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Labās prakses piemēru izstāde "ADATA un DIEGS"22.01.2020

"Bez adatas nav skroderis." (Latviešu tautas sakāmvārds)

Kokneses pamatskolas  - attīstības centra pedagogu komanda – I.Svence, I.Gerasimova, J.Grase, S.Gžibovska, J.Rotkāja 2020.gada 17.janvārī devās uz Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru, lai piedalītos Latvijas speciālās izglītības attīstības centru labās prakses piemēru izstāde "ADATA un DIEGS".

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Ziemassvētku koncerts “Ziemas pasaka”28.01.2020

Kad sirsniņa cilpo ātrāk par zaķi,

Kad egles galotnē zvaigznīte mirdz,

Kad pasaule gaiša ir apsnigusi,

Kāds klauvē pie durvīm

Tik klusi…

Nāc ielaid!

Ir Ziemassvētki atnākuši!

Kokneses pamatskola – attīstības centrā Ziemassvētku koncertā “Ziemas pasaka” piedalījās visa skolas saime – gan skolēni, gan internāta un mācību priekšmetu skolotāji. Skatītāji vēroja notikumus Pasaku mežā, kurā apmaldījās Kraukšķīši – divi piparkūku vīriņi. Līdz svētku svinēšanai viņiem palīdzēja tikt Sniegbaltīte, Salatētis, vilks, Sniegavīrs un citi pasakas varoņi, kuru lomās iejutās skolotāji. Pasakas tēlu piedzīvojumi mijās ar jautrām dejām, dziesmām un akrobātikas vingrojumiem skolēnu izpildījumā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (20)

Pedagogi profesionālo kompetenci pilnveido Kokneses pamatskolā – attīstības centrā04.12.2019

Domājot par vārda pedagogs nozīmi, mēs parasti iedomājamies personu, kas ir ieguvusi pedagoģisko izglītību un ir sagatavota mācīšanas un audzināšanas darbam izglītības iestādē,  ar noteiktu profesionālo kompetenci – zināšanām, prasmēm, attieksmēm. Pedagoga kompetences izpaužas viņa profesionālajā darbībā, kura sevī ietver būtiskas komponentes: pētniecisko, pedagoģisko un  organizatorisko darbību. Pedagogam mūsdienu mainīgajos apstākļos, kad notiek visu procesu pārvērtēšana, virzība uz kompetenču pieeju un lietpratību izglītības procesā, ir svarīga tālākizglītība un profesionālā pilnveide. Skolās ir nepieciešami radoši, domājoši skolotāji, kas spēj iekļauties Eiropas izglītības sistēmā, piemēroties jaunām vajadzībām, situācijām reālajā skolu dzīvē, iekļaujošā izglītībā, strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top