Konference „Mācīt mūsdienīgi – inovācijas izglītības procesā”

08.05.2013 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

2013. gada 8. maijā Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā pulcējās speciālo un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi no visas Latvijas uz Zemgales novada skolotāju konferenci „Mācīt mūsdienīgi – inovācijas izglītības procesā”.

Pedagoģijas doktore E. Krastiņa konferences dalībniekus iepazīstināja ar inovāciju nozīmību kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā. VISC projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” eksperte, pedagoģijas maģistre A. Krauce dalījās pieredzē par planšetdatoru izmantošanu mūsdienīgā mācību procesā. Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību un interaktīvām metodēm iespējams padarīt mācīšanas un mācīšanās procesu interesantāku un efektīvāku. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja L. Kraukle stāstīja par eTwinning projektiem un to izmantošanu mācību stundā. Kolektīvās inteliģences Izpētes centra dibinātājs un pētnieks M. Jansons iepazīstināja ar spēles izglītojošo funkciju realizējot inovatīvu mācīšanu un mācīšanos.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” trešā aktivitāte.07.05.2013

22.martā pieci Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās otrā braucienā uz Igauniju, lai, NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” trešā aktivitātes ietvaros, turpinātu profesionālo sadarbību ar Jaagu pamatskolu Viljandi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (31)

Daloties pieredzē

21.03.2013

21. martā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, lai dalītos pieredzē, pulcējās metodiskajā sanāksmē – praktikumā „Inovatīvo darba formu realizācija mācību stundā”, kurā iepazīstināja ar savām veidotajām didaktiskajām spēlēm, interaktīvajām darba lapām, alternatīvām audzināšanas nodarbībām un darba metodēm, nepublicētu autorprogrammu, metodiskajiem materiāliem un metodēm kā no koksnes atgriezumiem izgatavot saimniecībā noderīgas lietas. Noslēgumā skolotāji, kopīgā balsojumā, izvēlējās labāko ideju autorus, kuri saņēma veicināšanas balvas.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Strādāt mūsdienīgi!13.03.2013

Mūsdienīgs mācību process vairs nav iedomājamas bez tehnoloģijām, kas dažādo mācību stundas, ļaujot izmantot interaktīvas mācību metodes, kā arī sekmē skolēnu iesaistīšanos mācību procesā, attīsta sadarbošanās prasmes, veido pozitīvas emocijas, motivē skolēnus aktīvai un radošai darbībai.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Unified telpu futbols19.02.2013

19. februārī Kokneses speciālās internatpamatskolas – attīstības centra un Kokneses vidusskolas skolēni piedalījās Latvijas speciālās Olimpiādes rīkotajās futbola sacensībās Priekulē. Katrai komandai drīkstēja uz laukuma atrasties arī divi vispārizglītojošo skolu skolēni. Mūsu komandai palīdzēja Kokneses vidusskolas skolēni Ilmārs Kalniņš, Ritvars Kalniņš un Alvis Voultkunskis. Komanda guva atzinīgus panākumus, iegūstot godalgoto 2. vietu. Pa ceļam uz finālu uzvarējām Jēkabpils, Tukuma, Ventspils novada komandas.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Bērnu un jauniešu žūrija 201206.03.2013

Pirmo reizi Kokneses internātpamatskolā - attīstības centrā tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija 2012”. No novembra mēneša skolēni varēja lasīt grāmatas, kas bija iekļautas 2012. gada Bērnu žūrijā.

Lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 13 skolēni- Bērnu žūrijas eksperti no 2. – 9. klasei, izlasot 41 grāmatu. Audzēkņi grāmatas lasīja patstāvīgi, dažiem otrās klases skolēniem palīdzēja internāta skolotāji. Pēc grāmatu izlasīšanas bērni aizpildīja anketas, kas tika nosūtītas uz LNB Bērnu literatūras centru, kur tiek apkopota informācija no vairāk kā 500 Latvijas bibliotēkām.

printēt Lasīt visu ziņu

Mācīties ar prieku!06.03.2013

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs ir izglītības iestāde bērniem ar speciālām vajadzībām. Laika gaitā realizējot darbības prioritātes skola – centrs ir kļuvis par sabiedrības vajadzībām atbilstošu, mūsdienīgu izglītības atbalsta centru bērniem un pieaugušajiem. Administrācijas rūpīgs un sistemātisks darbs ir virzīts uz izglītības iestādes konkurētspējas veicināšanu Kokneses novadā un Zemgales reģionā. Racionāls finanšu līdzekļu plānojums un mērķtiecīgs ieguldījums ļauj ilgtermiņā nodrošināt gan mācību vides, gan materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un modernizēšanu.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top