Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā seminārs Humānajā pedagoģijā

27.09.2013 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Humānā pedagoģija ir pedagoģija, kas veido CILVĒKU, tā garīgo pusi – dvēseli, tādēļ īstenojot tās idejas ir jāpārvar šķēršļi, kas rodas gan ārējā, gan iekšējā pasaulē. Skola ir kāpnes uz cilvēka garīgumu. Tām ir 30 pakāpieni, bet visaugstākais pakāpiens – mīlestība, savukārt, skolotājs – gaismas nesējs, kas palīdz skolēnam uzkāpt pa kāpnēm un nonākt uz visaugstākā pakāpiena.

27. septembrī Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā notika seminārs „Ievads Humānajā pedagoģijā”, ko vadīja Humānās pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Irmīne Pogrebņaka. Seminārā pedagogi iepazinās ar Humānās pedagoģijas būtību, principiem, likumiem un apgūšanas ceļiem.

I.Pogrebņaka semināra dalībniekus iepazīstināja ar interesantiem dažādu izglītības jēdzienu skaidrojumiem un dalījās pieredzē par stundu vadīšanu.

Mācību stunda – skolēna dzīves akumulators, skolēni tajā izdzīvo savu dzīvi, līdz ar to konkrētajai mācību stundai ir jābūt vienreizējai un neatkārtojamai. Katrā stundā jābūt arī audzināšanas mirklim, lai skolēnam būtu iespēja visu uztvertu caur sevi un savām sajūtām. Sakām lielu paldies Irmīnei Pogrebņakai par interesanto semināru, kā arī skolas – centra pedagogiem par atsaucību!

Kokneses internātpamatskolas –

attīstības centra metodiķe

Anete Lasmane

„Humānās pedagoģijas ceļš ir grūts, jo rūpes par vienu Bērnu ir rūpes par cilvēci kopumā, rūpes par garīgi – tikumisko cilvēces esamības sākumu” /Š. Amonašvili/

Zinību diena Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

03.09.2013 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Pamazām kokos lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanīgā tonī. Kaut kur iztālēm vēsais rudens vējš traucas pāri koku galotnēm, paķerot sev paspārnē putnus. Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads – skolā aicinoši sāk skanēt zvans.

Kā bišu spietā lieli un mazi skolēni, rokās cieši turot rudenīgo puķu pušķus, ierodas Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā, kur tos laipni sagaida skolotāji un skolas darbinieki. Skolā – centrā šogad mācības uzsāk 114 skolēni 11 dažādās izglītības programmās. Mazos pirmās klases ķiparus šajā dienā pavada 9. klases skolēni, lai kopīgi iezvanītu jauno mācību gadu. Pedagogu kolektīvam šajā mācību gadā pievienojas četri kolēģi – Imants Ungurs, Vija Popoviča, Anete Lasmane, Ilze Garkakle.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)

NORDPLUS Junior projekta „” ceturtā aktivitāte24.05.2013

Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā no 13. līdz 19. maijam viesojās pieci pedagogi no Jaagu pamatskolas Viljandi, Igaunijā. Šī bija NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” ceturtā – noslēdzošā aktivitāte. Projekta vizītes tika organizētas tā, lai pēc iespējas vairāk pedagogu iepazītos ar partneru valsts skolu pieredzi darbā ar bērniem speciālajās izglītības programmās.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Konference „Mācīt mūsdienīgi – inovācijas izglītības procesā”

08.05.2013 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

2013. gada 8. maijā Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā pulcējās speciālo un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi no visas Latvijas uz Zemgales novada skolotāju konferenci „Mācīt mūsdienīgi – inovācijas izglītības procesā”.

Pedagoģijas doktore E. Krastiņa konferences dalībniekus iepazīstināja ar inovāciju nozīmību kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā. VISC projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” eksperte, pedagoģijas maģistre A. Krauce dalījās pieredzē par planšetdatoru izmantošanu mūsdienīgā mācību procesā. Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību un interaktīvām metodēm iespējams padarīt mācīšanas un mācīšanās procesu interesantāku un efektīvāku. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja L. Kraukle stāstīja par eTwinning projektiem un to izmantošanu mācību stundā. Kolektīvās inteliģences Izpētes centra dibinātājs un pētnieks M. Jansons iepazīstināja ar spēles izglītojošo funkciju realizējot inovatīvu mācīšanu un mācīšanos.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” trešā aktivitāte.07.05.2013

22.martā pieci Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās otrā braucienā uz Igauniju, lai, NORDPLUS Junior projekta „Skolotāju starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa” trešā aktivitātes ietvaros, turpinātu profesionālo sadarbību ar Jaagu pamatskolu Viljandi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (31)

Daloties pieredzē

21.03.2013

21. martā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, lai dalītos pieredzē, pulcējās metodiskajā sanāksmē – praktikumā „Inovatīvo darba formu realizācija mācību stundā”, kurā iepazīstināja ar savām veidotajām didaktiskajām spēlēm, interaktīvajām darba lapām, alternatīvām audzināšanas nodarbībām un darba metodēm, nepublicētu autorprogrammu, metodiskajiem materiāliem un metodēm kā no koksnes atgriezumiem izgatavot saimniecībā noderīgas lietas. Noslēgumā skolotāji, kopīgā balsojumā, izvēlējās labāko ideju autorus, kuri saņēma veicināšanas balvas.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Strādāt mūsdienīgi!13.03.2013

Mūsdienīgs mācību process vairs nav iedomājamas bez tehnoloģijām, kas dažādo mācību stundas, ļaujot izmantot interaktīvas mācību metodes, kā arī sekmē skolēnu iesaistīšanos mācību procesā, attīsta sadarbošanās prasmes, veido pozitīvas emocijas, motivē skolēnus aktīvai un radošai darbībai.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top