"Vecāku skoliņas" nodarbības Kokneses pamatskolā – attīstības centrā28.10.2019

Kokneses pamatskola – attīstības centrā 2019. gada 30.oktobrī plkst.17:00 darbu uzsāk "Vecāku skoliņa", kurā praktiskās un radošās nodarbībās vecākiem būs iespēja izglītoties un saņemt atbalstu audzināšanas jautājumos.

Bērns, nonākot izglītības iestādē, turpina būt daļiņa no savas ģimenes, kurā tiek uzsākti viņa personības veidošanas procesi. Lai nodrošinātu šo procesu vienotību un pēctecību, ir svarīgi uzturēt pozitīvu, uz savstarpējo cieņu balstītu ģimenes un skolas sadarbību. "Vecāku skoliņa" ir viens no veidiem, kā virzīties uz kopīgu mērķi – izglītots skolēns.

Veicinot vecāku un pedagogu savstarpējo sapratni un sadarbību, tiek nodrošināta bērna socializācija, savlaicīga spēju un vajadzību pamanīšana, saskaņotas pedagoģiskās prasības, kā rezultātā izglītojamais iegūst pašapziņu, atbalstu, vecāku sapratni un attīstās kā personība. Aktīva līdzdarbība samazinās potenciālo iespēju, ka vecāki vainos izglītības iestādi, bet izglītības iestāde vecākus par bērna sliktajām sekmēm vai uzvedības pārkāpumiem. Veiksmīga dialoga procesā ir iespējams sadalīt atbildības jomas, kā arī novērst situāciju, kad bērns mēģina manipulēt, izmantojot pieaugušo nesaskaņas.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs, turpinot savstarpējo skolas un vecāku sadarbību, piedāvā visiem skolēnu vecākiem, kā arī interesentiem no Kokneses novada, piedalīties "Vecāku skoliņas" nodarbībās, kurās būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, nostiprināt iekšējo pārliecību par savu, kā vecāku rīcību, runāt par problēmsituācijām un priekiem, kļūt par labākiem vecākiem. Saistošā, izzinošā un atraktīvā veidā, dalībnieki varēs saņemt zināšanas par vecāku tiesībām un pienākumiem, izprast mācīšanās motivācijas veicinošos faktorus, pilnveidot konfliktrisināšanas un savstarpējo attiecību nostiprināšanas prasmes.

 Pieteikšanās uz "Vecāku skoliņas" nodarbībām: e-pastā: kiac_metodiki@inbox.lv

 Kokneses pamatskolas – attīstības centra

 metodiskais dienests

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top