Lapas karte
AA+A++
A AAA

Starpnovadu konkurss "Es būšu … pavārs!"

29.05.2019

dsc02025__kopija.jpgBērnībā ikviens sapņoja kļūt par dažādu profesiju pārstāvjiem. Daži gribēja kļūt par pārdevēju, skolotāju, policistu, cits par ugunsdzēsēju vai kosmonautu.

Mūsdienu skolā tiek realizētas ne tikai pamatizglītība, interešu izglītība, bet arī karjeras izglītība. Karjeras izglītība palīdz skolēniem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, sniedz zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, kā arī nodrošina efektīvu dalību darba dzīvē.

Izglītības iestādē bērniem ir dota lieliska iespēja iepazīt šo profesiju pamatprincipus un iespējas. Skolā apgūst pamatzināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iemaņas un prasmes, attieksmi un vērtības, kas jāsaglabā visas dzīves gaitā. Vecāku loma bērna izglītības un karjeras virziena izvēlē ir ļoti nozīmīga, taču skola to papildina un palīdz skolēniem attīstīt savus dotumus, piepildīt personības izaugsmes un labklājības potenciālu.

2019.gadā 16.maijā, kad pavasaris ir pilnā plaukumā, un gaisā virmo ceriņu smarža, Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs aicināja skolas, kurās mācās bērni ar speciālām vajadzībām, piedalīties starpnovadu konkursā "Es būšu… pavārs!", lai sekmētu karjeras izvēli skolēniem ar speciālām vajadzībām, attīstot pamatprasmes, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, sociālai iekļaušanai un nodarbinātībai. Dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt pavāra profesijas ikdienu. Uz iespēju piedalīties konkursā atsaucās Rīgas 5.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, Aleksandrovas internātpamatskola, Rīgas 4 speciālā internātpamatskola, Rudzātu speciālā internātpamatskola un Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs. Piedalījās arī konkursa organizatora – Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra divas komandas. Katras skolas komanda bija sagatavojusi mājas darbu – pašceptu torti "Mana Latvijas garša" un skolas vizītkarti. Greznās kūkas rotāja dalībnieku galdus atklāšanas pasākumā. Bērni ar prieku  iejutās pavāru lomā, bija ar  izdomu un iztēli izveidojuši savu vizuālo tēlu.

Konkursa gaitā, "jaunie pavāri" parādīja savas prasmes un iemaņas, darbojoties septiņās praktiskajās darbnīcās: galdu dekoru gatavošanā, salātu griešanā, salvešu locīšanā, gardo sviestmaižu gatavošanā, pildot interaktīvus uzdevumus, kā arī aktīvi sportojot un rēķinot. Katrā no darbnīcām dalībniekiem bija iespēja parādīt prasmi sadarboties komandā, savu radošumu, iztēli, aktivitāti un  zināšanas. Konkursu apciemoja Karlsons ar savu draugu Pavāru. Viņi atbalstīja un iedrošināja dalībniekus dienas aktivitātēm.

Dienas noslēgumā dalībnieki ar gandarījumu un prieku par paveikto darbu baudīja svētku pusdienas pie skaisti klātiem galdiem, pašu gatavotiem ēdieniem. "Jaunos pavārus" ar muzikālu sveicienu iepriecināja Aizkraukles arodskolas ansamblis, bet dalībnieki par radošu un aktīvu dalību konkursā saņēma piemiņas balvas, medaļas un kausus "Es būšu pavārs 2019".

Sakām lielu paldies visiem konkursa dalībniekiem, praktisko darbnīcu vadītājiem, Aizkraukles arodskolas ansamblim un ikvienam pasākuma atbalstītājam. Lai mums kopā izdodas! Uz tikšanos Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā!

 Jūlija Grase,

direktores vietniece audzināšanas darbā

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top