Skolas tradicionālais pasākums “Jaunie amatnieki 2019”03.05.2019

Tāpat kā daba aprit savu pārmaiņu gadu, tā arī skolas tradīcijas iezīmē noteiktus pieturas punktus mācību gadā. Tradīcijas tiek veidotas, koptas, tās padara skolas dzīvi krāsainu kā varavīksne.

Skolas – centra metodiskās komisijas "Cilvēks un sabiedrība" pedagogi ir gandarīti par iespēju pulcināt skolas kolektīvu vienkopus un rast svētku sajūtu vienā no mūsu skolas patstāvīgākajām, pavasari vēstošajām tradīcijām – pasākumā  "Jaunie amatnieki".

Pavasaris ir laiks, kad pēdējo klašu skolēni nopietnāk aizdomājas par savu turpmāko dzīvi. Pasākuma mērķis ir palīdzēt audzēkņiem iepazīt darba pasauli, izzināt profesionālās karjeras iespējas un plānot savu nākotnes nodarbošanos.

Šogad pasākums tika veltīts profesionālās karjeras iespējām kokapstrādes specialitātē.  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", KAA pasākuma "Kokapstrādes profesijas" ietvaros uz Skolu – centru bija uzaicināti kokapstrādes amata meistari.

Pasākuma dalībniekus ar savu bagāto profesionālā darba pieredzi iepazīstināja Tautas daiļamata meistars Pēteris Graudulis. Nelielā izstādē varēja aplūkot daļu meistara roku darinājumu – no dažādiem sīkiem koka gabaliņiem inkrustācijas tehnikā darinātus dekoratīvus šķīvjus, svečturus, gredzenus. Daiļamatnieks pastāstīja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, strādājot ar koku un uzsvēra, lai audzēkņi izmanto ikvienu iespēju apgūt profesiju. Amats ir dzīves pamats, tas ir  vienīgais ceļš, kā sākt savu dzīves un darba karjeru, bet veiksmes ķīla ir paša cilvēka centība.

Jaunie amatnieki pateicās meistaram par interesanto stāstījumu, noderīgajiem padomiem darba dzīvei, novēlot stipru veselību, daudz jaunu ideju un atradumu!

Kokapstrāde ir interesanta un aizraujoša specialitāte arī jauniem cilvēkiem. To apliecināja jaunais un ļoti uzņēmīgais kokapstrādes speciālists Dāvis Kārkliņš, kurš par savu darba dzīves virzienu ir izvēlējies galdnieka profesiju. Dāvis prezentēja savu uzņēmumu, tā gatavoto produkciju un atbildēja uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem par galdnieka profesiju.

Kā apliecinājums tam, ka mūsu skolā darbojas viens par otru čaklāki jaunie amatnieki, ir izveidotā radošo darbu izstāde. Tajā gaumīgi izkārtoti adījumi, tamborējumi, dažādi izstrādājumi no koka un ādas. Svētku reizē tiek paslavēti centīgākie un labākais darba darītājs saņem nomināciju "Jaunais amatnieks". Šogad godalgu "Jaunais amatnieks 2019" saņēma Profesionālas pamatizglītības programmas "Kokizstrādājumu izgatavošana" otrā kursa audzēknis Guntars Bērziņš.

Par vispārēju pozitīvu gaisotni un svētku noskaņu pasākumā rūpējās Druvja Andriksona vadītā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas vokālā studija "Septītā diena", priecējot klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem.

Noslēgumā topošie amatnieki atzina, ka pasākums viņus ir pozitīvi iedvesmojis, iedrošinājis un sniedzis patiešām noderīgus padomus nākotnes mērķu sasniegšanai.

Sakām īpašu paldies Skolas – centra direktorei Anitai Ščerbinskai par sniegto atbalstu un uzmundrinājumu skolas tradicionālā pasākuma tapšanā!

 Daina Logina,

 Metodiskās komisijas "Cilvēks un sabiedrība" vadītāja                           

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top