Projekts „Nometne „Es – dabai, daba – man””06.11.2014

Viena no Latvijas bagātībām, kas jāsaudzē, jāsaglabā nākamajām paaudzēm ir tās daba un ekoloģiskā vide. To saglabāšanā svarīgi ir iesaistīt skolēnus un jauniešus, tādējādi veicinot izpratni par vides un dabas aizsardzības nepieciešamību un nozīmīgumu. Savukārt, no dabas un sabiedrības mijattiecībām veidojas katra cilvēka sākotnējā vērtību sistēma.

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs, piedaloties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē – vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, guva atbalstu, un no 27. līdz 31. oktobrim skolā – centrā notika nometne „Es – dabai, daba – man”, kurā piedalījās 10 bērni un jaunieši ar invaliditāti. Nometnes laikā dalībnieki pilnveidoja izpratni par Latvijas dabu, vidi, tās aizsardzības nepieciešamību, kā arī sekmēja sociālo prasmju attīstību un integrāciju sabiedrībā. Neformālā, attīstošā vidē projekta dalībnieki apguva zināšanas un prasmes, guva praktisku pieredzi, kas būs noderīgas viņu tālākajā dzīvē un personības attīstībā kopumā, veicinot izpratni par atbildīga, videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipiem.

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties izzinošās un radošās darbnīcās, nodarbībās, ekskursijās dabā, kā arī dažādās aktivitātēs lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni kopā ar pedagogiem apmeklēja Kalsnavas arborētumu, Skrīveru dendroloģisko parku, Kokneses parku, piedalījās darbnīcās „Dzīve pļavā- aizsargājamie augi, kukaiņi, putni”, „Latvijas dabas objekti”, „Daugava man stāstu stāsta” u.c. Nometnes „Es – dabai, daba – man” noslēgumā dalībnieki veidoja savu radošo darbu izstādi.

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centrs saka lielu paldies Latvijas vides aizsardzības fondam par iespēju īstenot projektu „Nometne „ Es – dabai, daba – man”” un skolas - centra pedagogiem par atsaucību un ieguldīto darbu.

Projektu finansē – Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projektu atbalsta – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

metodiskais dienests

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top