Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Ieviešanas seminārs14.05.2018

Zemgales reģiona kompetenču centrā 8. maijā pulcējās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu komandas un to uzaicināto izglītības iestāžu pārstāvji. Ieviešanas seminārā pilotskolu komandas stendu prezentācijās dalījās pārmaiņu ieviešanas pieredzē un meistarklasēs, lai iepazīstinātu izglītības iestāžu pedagogus ar caurviju ieviešanas pieredzi, veidojot pamatu profesionālās pilnveides sadarbības tīklojumiem nākotnē.

Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru Ieviešanas seminārā pārstāvēja direktore Dagmāra Isajeva, direktores vietniece izglītības jomā Sanita Baltcere un speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Stendā prezentējām caurvijas “Sadarbība un līdzdalība” ieviešanu izglītības procesā, iepazīstinot ar 2017./2018. mācību gada skolas mērķi, uzdevumiem projekta ieviešanā un prezentējām skolas labās prakses piemēru – projektu “Enerģija” ar tā stratēģisko plānojumu, plānotajām aktivitātēm skolēniem un projekta darba rubriku “Es – komandas dalībnieks”. 

Organizētajās meistarklasēs, pilotskolu pārstāvji kopā ar savas skolas kuratoriem dalījās pieredzē par caurvijas “Pašvadība un pašizziņa” ieviešanu, par pedagogu kvalitātes novērtējumu Ogres 1. vidusskolā, par sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu, jēgpilnu uzdevumu veidošanu un atgriezeniskās saites piemēriem latviešu valodas stundās.

Šādi informatīvi un izglītojoši semināri, lai dalītos ar kolēģiem pieredzē, tiks organizēti katru pavasari līdz 2021. gadam, jo pilotskolu mācībās iegūtās un uzkrātās zināšanas, praktiskās darbošanās ir īpaši aktuāla, realizējot projektu SKOLA2030.

      Aija Kārkliņa,                                                                    

Speciālās izglītības skolotāja

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top