Pieredzi gūstam un pieredzē dalāmies 14.06.2019

dsc02385.jpgJūnijs ir pirmais vasaras mēnesis, kad dabā viss aug, attīstītās, pieņemas spēkā un reibinoši smaržo. Tas ir arī pats gaišākais gada mēnesis. Vasara un saule rada pārliecību, ka dzīvē nav tikai problēmas. Tieši vasara ar savām krāsām un smaržām parāda, ka cilvēki dzīvo. Un dzīvo  tieši šiem skaistajiem mirkļiem.

Sadarbība, dalīšanās pieredzē, darīšana, praktiska darbība, jaunu ideju ieviešana… Ar šādiem atslēgas vārdiem varētu raksturot  par tradīciju kļuvušo Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta organizēto  pedagogu metodisko darbu skati.

2019.gada 11.jūnijā skolas pedagoģiskie darbinieki pulcējās metodisko darbu skatē “Ideju tirgus 2019”, lai veicinātu metodisko darbību, pilnveidotu profesionālo kompetenci, popularizētu labās prakses piemērus, kuros šogad tika akcentēta kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā jeb starpdisciplināro stundu vadīšana un skolas estētiskās vides veidošana (vides objekti skolas apkārtnei).

Starpdisciplināro stundu būtība ir, skolotājiem sadarbojoties, integrēt kopā vairākus mācību priekšmetus, to izmantot dažādu ar dzīvi saistītu problēmu risināšanai un radīt atkal jaunas idejas. Šāda veida stundas ir līdzeklis, lai attīstītu  skolēnam nepieciešamas kompetences un dzīvei svarīgas prasmes. Tās ir vērtīgas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kuriem ir iespēja sadarboties, būt radošākiem, izvēlēties interesantākās metodes un stundā vienam otru papildināt.

Katras skolas apkārtne ir svarīga un nozīmīga vērtība jebkurai skolai. Pareizi kopta un veidota, tā kļūst ne tikai par estētisku vērtību, sportisku un brīvā laika pavadīšanas vietu, bet arī par mācību vidi.

Metodisko darbu skatē “Ideju tirgus 2019” skolas – centra pedagoģiskie darbinieki prezentēja savus darbus un vērtēja kolēģu veikumu.

 Par labāko starpdisciplināro stundu tika atzīta dabaszinību skolotājas E.Ivānānes un sporta skolotāja G.Atrasta stunda “Dzīvnieku pasaulē”, 2. vietā ierindojās dabaszinību skolotājas L.Gūtes un latviešu valodas skolotājas L.Ziemeles stunda “Augsne un auga augšanas apstākļi, literārā pasaka”, bet 3.vietā – latviešu valodas skolotājas J.Grases un angļu valodas skolotājas I.Gerasimovas gatavotā stunda.  Izglītības psiholoģes E.Feodorovas izveidotais vides objekts -  spēle “Krustām šķērsām” ieguva vislielāko kolēģu atzinību, otrajā vietā atstājot, skolotāju M.Sokolovskas un V.Popovičas gatavoto instalāciju “Putni”.

Paldies visiem pedagogiem par radošumu un piedalīšanos, lai piepildās šīs vasaras atvaļinājuma plāni!

 Ineta Gerasimova,

Kokneses intenātpamatskolas – attīstības centra

metodiķe

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top