Par Kokneses pamatskolas - attīstības centra izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā01.05.2020

Kokneses novada domes 2020.gada 29.aprīļa domes sēdē notiekts, ka valstī inoteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 17. aprīļa līdz 2020. gada 12. maijam Kokneses pamatskolas – attīstības centra izglītojamajiem, tiek nodrošināta ēdināšana – pārtikas paka. Izdevumu summa no Kokneses pamatskolas - attīstības centra  uzturēšanas izdevumu segšanu piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas pārtikas produktu un kastes to transportēšanai iegādei tiek noteikta 2,20 euro dienā (piecu dienu darba nedēļa, izņemot svētku dienas).

2020.gada 29.aprīļa KOKNESES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS Nr.7

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top