Latvija manā sirdī05.12.2016

Novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, tāpēc Valodas un mākslas MK mācību priekšmetu mēnesi Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā organizējām ar nosaukumu “Latvija manā sirdī”.

Mācību priekšmetu skolotāji aicināja piedalīties 5 pasākumos. Pirmajā novembra nedēļā vizuālās mākslas skolotājas izlika bērnu darbu izstādi “Latvijas krāsas”, kas priecēja katru skolā ienākošo cilvēku. Otrajā nedēļā skolotāja Maruta Urga aicināja uz stundu angļu valodā, lai dalītos pieredzē mācību procesa organizēšanā apvienotajā klasē un interaktīvo materiālu izmantošanā mācību stundā. Īpaši Latvijas dzimšanas dienai veltītajam pasākumam gatavojās skolotājs R. Krieviņš ar skolēniem, lai priecētu ar muzikāliem priekšnesumiem. 24. novembrī notika ikgadējais izteiksmīgās runas konkurss, kurā skolēni izpildīja tikai latviešu autoru rakstītos dzejoļus. Izteiksmīgās runas konkursa pirmo vietu ieguvēji Beāte Avotiņa, Elīna Nesvate un Sandis Salenieks gatavosies piedalīties izteiksmīgās runas konkursā Lažā.

29. novembris skolā bija Valodas un mākslas MK mācību priekšmetu mēneša pēdējā pasākumu diena. Skolēni kopā ar skolotājām A. Brigaderes lugas “Sprīdītis” uzvedumam gatavojās visu novembra mēnesi. Šajā dienā skolā bija vairāki Sprīdīši, Lienītes, pamātes, vecmāmiņas, ķēniņi, jo katra klase gatavoja priekšnesumā fragmentu no šīs lugas. Ar Sprīdīša dzīvi pie pamātes mūs iepazīstināja 5.,7., 6. klase. Kā Sprīdītim veicās ar vēju sargāšanu pie Vēja mātes, mums parādīja 2., 3. klase. 6.a klases zēni Sprīdīša cīņu ar milzi attēloja angļu valodā. Arodklašu skolēni ļāva izsekot Meža mātes un Sprīdīša sarunai. 8.,9.a klases audzēkņi atveidoja notikumus, kas risinājās pie Sīkstuļa. Kā Sprīdītim veicās cīņā ar velnu ķēniņa pilī, parādīja 5., 7.a klases bērni. Princeses Zeltītes un Sprīdīša mīklu minēšanas skatu tēloja 1., 4. klase. Lugas noslēgumu – Sprīdīša atgriešanos mājās vērojām 8.,9. klases skolēnu dramatizējumā. Izrāde noslēdzās, visiem dziedot I. Kalniņa dziesmu “Piena ceļš”.

Paldies par atsaucību, radošumu un spēju ieinteresēt audzēkņus skolotājiem: A. Vingrovskai, S. Baltcerei, V. Lakšai, M. Urgai, R. Krieviņam, J. Rotkājai, V. Zariņai, L. Bešmenovai.

Valodas un mākslas MK vad. A. Kārkliņa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top