Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/labas_prakses_seminars_jelgavas_pamatskolas_valdeka__attistibas_centra_pedagogiem
Drukas datums: 15:59:09 05.08.2020

Labās prakses seminārs Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra pedagogiem07.11.2019

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir viena no simts pilotskolām, kura piedalās projektā “Kompetenču ieeja izglītības procesā”, lai  savā ikdienas darbā aprobētu un realizētu dažādus mācību pieejas maiņas un jaunā mācību satura ieviešanas aspektus – skolas darba organizācijā, pedagogu savstarpējā sadarbībā, mācīšanas un atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā. 2019./2020.mācību gadā projekta pilotskolas aprobē pilnveidotā mācību satura ieviešanu un mācību līdzekļus, akcentējot labās prakses piemēru apzināšanu un popularizēšanu.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs, aktīvi iesaistoties projekta “Skola2030” realizēšanā un rezultātu izplatīšanā, oktobrī, organizēja metodisko dienu – semināru Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra pedagogiem, kuras laikā viesiem tika dota iespēja apmeklēt starpdisciplinārās stundas, iepazīties ar projekta “Kompetenču pieeja izglītības procesā” izstrādātajiem un aprobācijai nodotajiem mācību materiāliem, uzklausīt skolas komandu par ieguvumiem un labo pieredzi, kā arī piedalīties diskusijā. Dalīšanās pieredzē un mācīšanās vienam no otra ir neatsverams ieguvums  pedagogiem,  lai skolēnos attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas un prasmes.

Ineta Gerasimova, Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiķe