Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/labas_prakses_piemeru_izstade_adata_un_diegs
Drukas datums: 11:12:42 21.04.2021

Labās prakses piemēru izstāde "ADATA un DIEGS"

22.01.2020

20200117_152224_1.jpg"Bez adatas nav skroderis." (Latviešu tautas sakāmvārds)

Kokneses pamatskolas  - attīstības centra pedagogu komanda – I.Svence, I.Gerasimova, J.Grase, S.Gžibovska, J.Rotkāja 2020.gada 17.janvārī devās uz Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru, lai piedalītos Latvijas speciālās izglītības attīstības centru labās prakses piemēru izstāde "ADATA un DIEGS".

Pasākumu atklāja Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktore R. Zommere, akcentējot speciālās izglītības nozīmību Latvijas izglītības sistēmā, aicinot nodrošināt un saglabāt skolēnu ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu apmācību. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas  Asociētā profesore Mārīte Rozenfelde runāja par aktualitātēm speciālajā izglītībā. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar plānotajām izmaiņām augstskolu studiju programmā “Speciālais pedagogs” un LR normatīvajos aktos, lai nodrošinātu skolēnu ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs. Ezersalas speciālās pamatskolas direktora vietniece, projekta Skola 2030 grupas speciālajā pedagoģijā koordinatore Aija Tereško informēja par projektā izstrādātajiem mācību materiāliem bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem.

Labās prakses izstādes dalībnieki iepazinās ar kolēģu  no speciālās izglītības attīstības centriem sagatavotajiem metodiskajiem un mācību materiāliem. Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs iepazīstināja ar labās prakses piemēriem zīmju un piktogrammu izmantošanā, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs dalījās pieredzē par "Metodes "Persona Lelle"  izmantošanas iespējām un sadarbības ar vecākiem organizēšanu, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs prezentēja materiālus – "Interaktīvā matemātika", "Praktiskā lasīšana", "Pašgatavoto metodisko materiālu izmantošana psihologa darbā".

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi izstādē "ADATA un DIEGS" prezentēja skolu kā mūsdienīgu izglītības un atbalsta centru skolēniem ar speciālām vajadzībām, stāstīja par dalību un ieguvumiem piedaloties projektā Skola 2030, iepazīstināja ar izveidoto mācību materiālu matemātikā 5.klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī  dalījās pieredzē starpdisciplināru stundu organizēšanā un vadīšanā.

Paldies Kokneses pamatskolas – attīstības centra saliedētajai pedagogu komandai par labās prakses un pieredzes popularizēšanu, Rēzeknes pamatskolai – attīstības centram par iespēju apmainīties ar aktuālu informāciju, dalīties ar savu pieredzi un smelties jaunas idejas!

 Inese Svence,

direktores vietniece metodiskajā darbā

Kokneses pamatskola – attīstības centrs