Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/kursi_skolotajiem_pavasara_brivdienas
Drukas datums: 16:01:01 03.07.2020

Kursi skolotājiem pavasara brīvdienās20.03.2018

15.martā – dienā, kad gaisā jau jūtamas pirmās pavasara vēsmas un skolēni izbauda brīvdienu burvību, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāji kopā ar kolēģiem no I.Gaiša Kokneses vidusskolas piedalījās kursos “Pedagoģiskais un korekcijas darbs kvalitatīva izglītības procesa organizēšanai speciālajās izglītības programmās”.

Skolotājiem tika piedāvātas dažādas izglītojošas tēmas par pedagoģiskā un korekcijas darba organizēšanu skolēniem ar attīstības traucējumiem. Direktora vietniece metodiskajā darbā E.Ivanāne savā lekcijā raksturoja bērnus ar Dauna sindromu un stāstīja par korekcijas darba iespējām mācību un audzināšanas procesā. Metodiķe I.Svence klausītājus iepazīstināja ar bērnu sensomotoro spēju nozīmību vispusīgas attīstības procesā, kā arī runāja par propodeitiskā perioda nozīmību izglītības procesā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Metodiķe I.Gerasimova savā lekcijā akcentēja mācību stundas didaktisko principu un struktūras nozīmību, organizējot izglītības procesu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Kursu dienas otrajā daļā skolotāji praktiski darbojās trīs domnīcās, kuras vadīja un savā pieredzē dalījās Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagoģes E.Ivanāne, M.Urga un D.Logina. Pedagogiem bija iespēja apgūt jaunas un atcerēties jau zināmas mācību darba formas un paņēmienus, kā arī iepazīties ar pedagogu pašu gatavotajiem mācību materiāliem, kas būs noderīgi ikdienas darbā, organizējot mācību un audzināšanas stundas.

Paldies kursu lektoriem, domnīcu vadītājiem un visiem kursu dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos un līdzdarbošanos!

 Metodiķes I.Svence un I.Gerasimova,

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs