Konference „Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi” 06.03.2018

2018.gada 1.martā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiķe Lolita Apsēna piedalījās, diskutēja, prezentēja savu izglītības iestādi un pauda viedokli par speciālo izglītības iestāžu nepieciešamību konferencē „Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi”, kuru rīkoja British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Skola2030 un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu.

Konferences dalībnieki pārstāvēja dažādas Latvijas izglītības iestādes, savukārt referenti bija teorētiķi, nevis praktiski strādājoši pedagogi mūsdienu Latvijas izglītības iestādēs.

Ekonomiste – izglītības politikas analītiķe M.Golubeva iepazīstināja dalībniekus ar savu skatījumu par Latvijas izglītības sistēmu, nevienlīdzību, speciālajām skolām, pedagogu vecuma ietekmi uz skolēnu sasniegumiem. Ārzemju lektori M.Franks un S.Viljamsa pauda savu redzējumu par skolēniem ar atšķirīgām mācību vajadzībām, skolotāja lomu un ietekmi uz tiem. Tomēr neizpratni radīja M.Franka un S.Viljamsas piedāvātās prezentācijas no pašu personīgās pedagoga prakses pagājušā gadsimta beigās Anglijā un darba metodēm Indijas skolā, kurām nav saistības ar Latvijas ekonomisko, ģeogrāfisko stāvokli un izglītības tendencēm.

Interesanti bija klausīties Asoc. prof., Dr. paed. M.Rozenfeldes stāstījumu par reālo situāciju Latvijas speciālās izglītības sistēmā, par skolēnu skaita ar speciālām vajadzībām palielināšanos, atbalsta personāla trūkumu, vecāku visatļautību un izglītības politikas veidotāju neprofesionalitāti.

Konferences laikā dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties darba sesijās, darbnīcās, paneļdiskusijā un dalīties ar labās prakses piemēriem. Rundāles novada speciālās PII „Saulespuķe” vadītāja L.Valmiera dalījās savā pieredzē par iekļaujošas izglītības īstenošanu pirmsskolā un speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu nepieciešamību mūsu valstī, par Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra darbu stāstīja direktore I.Oļena, par speciālo izglītības iestāžu perspektīvām un iekļaujošas izglītības attīstības realitātēm, konferencē uzstājās Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiķe, speciālais pedagogs, Mg.sc.educ. Lolita Apsēna.

Konferences „Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi” gaitā dalībnieki diskutēja, dalījās savā starpā pieredzē par katra izglītības sistēmā strādājošā pedagoga aktuāliem, samilzušiem jautājumiem, vīzijām un zudušām ilūzijām, kā arī par izglītības politikas veidotāju nekompetenci speciālās izglītības jautājumos, jo visvienkāršākais ir visu sagraut, bet atjaunošanai nepietiek ne finansiālo, ne cilvēcisko resursu.  

 Lolita Apsēna, metodiķe

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top