Kompetents skolotājs digitālā vidē22.08.2019

Ziemeļvalstu Ministru padomē,  izglītības un pētniecības mobilitātes programmās Nordplus projektu konkursā Latvijas izglītības iestādes šogad bija iesniegušas 58  pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, no tiem apstiprināti 33 ar kopējo finansējumu 609 167 eiro. Projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. Jauniešu apakšprogrammā no 17 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 12 projektus.

Arī Kokneses pamatskolas – attīstības centra izstrādātais Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projekts “Smart teacher in a digital environment” (“Kompetents skolotājs digitālā vidē”) ir viens no Ziemeļvalstu Ministru padomes apstiprinātajiem 2019.gada projektiem.

Jauniešu programma paredzēta izglītības iestādēm, tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus un prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi. Programmas mērķis ir stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā, atbalstīt pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu sadarbības tīklus, veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību.

Projekts „Smart teacher in a digital environment” (“Kompetents skolotājs digitālā vidē”) tiks realizēts sadarbībā ar Kedaiņu speciālo skolu Lietuvā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada septembrim. Projekta ietvaros paredzētas pedagogu mobilitātes ar mērķi gūt jaunu pieredzi kvalitatīva un radoša izglītības procesa organizēšanā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, akcentējot IT izmantošanu,  prezentēt pedagoģisko pieredzi un labās prakses piemērus, uzlabot svešvalodu prasmes un veidot starpkultūru dialogu.

  Ineta Gerasimova,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiķe,

projekta koordinatore

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top