Kokneses novada domē viesojas Kokneses pamatskolas - attīstības centra projekta sadarbības partneri06.11.2019

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā tiek realizēts Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projekts Nr. NPJR – 2019/10228 “Smart teacher in a digital environment” (“Kompetents skolotājs digitālā vidē”). No 2019.gada 4. novembra līdz 10.novembrim projekta aktivitāšu ietvaros Koknesē viesojas sadarbības partneri no Kedaiņu speciālās skolas Lietuvā, ar mērķi gūt jaunu pieredzi kvalitatīva un radoša izglītības procesa organizēšanā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, akcentējot IT izmantošanu. 

Šodien projekta sadarbības partneri viesojās Kokneses novada domē, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Daini Vingri un izglītības darba speciālisti Inesi Saulīti, pārrunājot izglītības jomas aktualitātes Kokneses novadā un Latvijā. 

Mobilitātes laikā projekta partneri devās arī pieredzes apmaiņas vizītēs uz Jelgavas pamatskolu “Valdeka” – attīstības centru un Inčukalna pamatskolu, kā arī šodien viesosies Kokneses tūrisma informācijas centrā, apmeklēs Kokneses pilsdrupas un Likteņdārzu, piedalīsies radošās aktivitātēs, iepazīstot latviešu tradīcijas, kā arī Kokneses pamatskolas – attīstības centra un Kedaiņu speciālās skolas pedagogi prezentēs savu pedagoģisko pieredzi un labās prakses piemērus, uzlabos svešvalodu prasmes un veidos starpkultūru dialogu.

Kokneses novada dome

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top