Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/kokneses_internatpamatskolas__attistibas_centra_metodiska_dienesta_atbalsta_pasakumu_piedavajums
Drukas datums: 11:39:58 08.04.2020

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta atbalsta pasākumu piedāvājums05.09.2018

Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra metodiskais dienests bez maksas piedāvā  konsultācijas skolēniem un vecākiem, institūciju darbiniekiem, kā arī  metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:

  • Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai izglītības programmas precizēšanai.
  • Speciālā pedagoga izpēti un konsultācijas.
  • Logopēdisko diagnostisku un konsultācijas.
  • Psihologa diagnostiku un konsultācijas.
  • Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu vecuma līdz 6.klasei).
  •  Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem.
  • Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem.
  • Izglītojošus pasākumus (seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma).

Pieteikšanās konsultācijām e-pasts: kiac_metodiki@inbox.lv  m.t. 29687125

Inese Svence,

direktores vietniece metodiskajā darbā