Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs ieguvusi Ekoskolas Zaļo karogu08.10.2014

Š. g. 1. oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas Ekoskolu apbalvošanas pasākums, kurā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, visaugstāko Ekoskolas programmas apbalvojumu starptautisko Zaļā Karoga balvu saņēma Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs.

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītības jomā un darbojas kā demokrātisks pamats vides izglītības procesa organizēšanā izglītības iestādēs. Ekoskolu programma ļauj skolēniem būt aktīviem vides un dabas draugiem, pašiem pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās, veicot dažādas aktivitātes, kā, piemēram, atkritumu šķirošanu.

Eko skolas programmā skola – centrs darbojas kopš 2012./2013. mācību gada, 2013. gadā iegūts Ekoskolas nosaukums. Šajā laika posmā skolas – centra skolēni, viņu vecāki, skolotāji un darbinieki ir spējuši būt aktīvi un piedalīties dažādās aktivitātes vides jomā, skolas apkārtnes uzlabošanā, veicinot „zaļo domāšanu” un radot sakoptu vidi sev apkārt.

Esam lepni, ka esam ieguvuši augstāko apbalvojumu. Ar savām aktivitātēm un sasniegumiem esam savas skolas – centra un novada vārdu ierakstījuši starptautiskajā Vides fonda dalīborganizācijā.

Priecājamies, ka mūsu kopīgais darbs ir novērtēts ar visaugstāko vērtējumu!

Sakām lielu PALDIES skolas – centra direktorei, skolēniem un viņu vecākiem, pedagogiem un ikvienam skolas – centra darbiniekam par atbalstu programmas realizācijā un īstenošanā!

Ekoskolas koordinatore A. Ščerbinska

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top