Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs Ideju tirgū Latvijas Nacionālajā bibliotēkā20.12.2018

2018.gada 14. un 15.decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiska konference “Labā prakse autisma jomā 2018”, kurā savā pieredzē par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām un autismu dalījās speciālisti no Somijas, Itālijas, Velsas, Krievijas, kā arī Latvijas vadošie speciālisti – klīniskā psiholoģe Zane Kronberga, Dr.Mikus Dīriks un bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Konferences pirmajā dienā tās dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekcijas par sociālo prasmju mācīšanas metodiku bērniem ar AST, sensorās integrācijas traucējumiem, par agresīvu uzvedību, kā arī par to kā strādāt ar nerunājošiem bērniem.

Konferences otrajā dienā dalībnieki piedalījās darbnīcās un Ideju tirgū, kurā Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru pārstāvēja direktora vietniece metodiskajā darbā Inese Svence un metodiķes Lolita Apsēna, Jūlija Grase un Ineta Gerasimova. Ideju tirgū tika prezentēts metodiskais materiāls “Roku un pirkstu sīkās motorikas trenēšana bērna attīstībai”, kā arī labās prakses piemēri un praktiski, ikdienā izmantojami darba materiāli roku un pirkstu sīkās motorikas trenēšanai. Roku attīstība, sīkā motorika un roku pirkstu kustību koordinācija atrodas ciešā saiknē ar bērna domāšanas un runas attīstību. Pastāv cieša savstarpēja saistība starp sīko motoriku un valodas attīstību. Sīkās motorikas kustības stimulē dažādus apvidus galvas smadzenēs, kā rezultātā tiek veicināta kognitīvo procesu, runas un valodas attīstība, tiek attīstītas koncentrēšanās spējas. Ideju tirgus dalībnieki ar interesi aplūkoja, ar aizrautību darbojās un praktiski izmēģināja skolas pedagogu izveidotos materiālus motorikas attīstīšanai un bija pārsteigti par to, ka no ikdienā izmantojamām lietām var pagatavot tik daudzveidīgas lietas bērna attīstības sekmēšanai. Konferencē guvām apliecinājumu, ka, lai sasniegtu mērķus, svarīgs ir kolēģu atbalsts, sadarbošanās un dalīšanās pieredzē.

 Ineta Gerasimova, Inese Svence,

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top