Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/jaunatnes_lidzdalibas_projekti__iespeja_jauniesiem
Drukas datums: 05:29:04 27.11.2021

Jaunatnes līdzdalības projekti – iespēja jauniešiem

10.09.2021
3_erasmus_plus_logo_1_youth_in_action.jpgJaunatnes līdzdalības projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskajā līmenī, kas jauniešiem sniedz iespēju apmainīties ar pieredzi, savstarpēji sadarboties, iesaistīties kultūras un pilsoniskajos procesos, kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem.

2021.gadā no 3. līdz 5.septembrim Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Zaiga Krēsliņa apmeklēja mācības par Jaunatnes līdzdalības projektiem, kuras organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras.  Trīs dienās intensīva darbā, pedagogi ieguva zināšanas par projektiem, kuros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes, kas jauniešiem sniedz iespēju iesaistīties kultūras un pilsoniskajos procesos, kā arī pilnveidot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences.

Mācību rezultātā skolotājas papildināja savu profesionālo pieredzi, ieguva zināšanas, ko pielietot praksē, un izveidoja Jaunatnes līdzdalības projekta iestrādes, kas lieti noderēs plānojot jaunus projektus un sadarbības Kokneses pamatskolā - attīstības centrā. 

Metodiķe Elīna Māliņa

Skolotāja Zaiga Krēsliņa