Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/iepazistot_somijas_izglitibas_sistemu
Drukas datums: 03:40:52 02.04.2020

Iepazīstot Somijas izglītības sistēmu15.11.2018

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem Marutai Urgai un Aijai Kārkliņai bija iespēja piedalīties Erasmus + 2018 projekta “Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai”organizētajos kursos “Benchmarking Course Finnish Education System” Somijā. Helsinkos  pulcējās pedagogi no Spānijas, Itālijas, Polijas, Portugāles, Vācijas, Francijas, Grieķijas, Austrijas, Islandes, Dānijas un Latvijas. Priekšstatu par Somijas izglītības sistēmu un tās pamatnostādnēm mums sniedza izglītības eksperts Marko Koskinens (Marko Koskinen) un vispārizglītojošās skolas skolotājs un novators Markuss Humaloja (Markus Humaloja).

            Iepazīšanās ar Somiju sākās ar ekskursiju pa Helsinkiem, apgūstot prasmi orientēties pilsētā, izmantot Helsinku sabiedrisko transportu, lai spētu nokļūt uz kursu programmā ietvertajām skolām. Mēs, kursu dalībnieki, apmeklējām trīs vispārizglītojošās skolas un Annantalo daudznozaru mākslas centru (Multidisciplinary arts centre) bērniem un jauniešiem, kas atrodas Helsinku sirdī, kur pēc ekskursijas pa mākslas centru klausījāmies direktora un novatora Miko Lepanena (Mikko Leppänen)  lekciju par darba organizāciju skolā.

            Somijas otrajā lielākajā pilsētā Espoo iepazināmies ar divām skolām. Mankka skolā (Mankkaa Koulu)  mācās 323 skolēni no 7. līdz 9. klasei, kur trīs klases ir ar matemātikas un fizikas novirzienu, viena klase - bērniem ar autismu. Šajā skolā bērni staigā zeķītēs, bet mājturības stundas notiek visai klasei kopā, t. i., meitenes mācās lodēt un strādāt ar koku, metināt, zēni – izšūt.

Kaitaa skolā (Kaitaa Koulu) mācās 290 skolēni no 7. līdz 9. klasei. Neierasti, ka mūs sagaidīja direktore ar sunīti uz rokām. Skolā kopskaitā ir trīs suņi, kuri ir sava veida “psihologi”, ar kuriem var “aprunāties”, kad ir problēmas. Bioloģijas kabinetā dzīvo rāpulis no Āfrikas, ko brīvlaikos uz mājām ņem skolēni un rūpējas par viņu, bet akvārijā dzīvo bariņš zarkukaiņu.

Vantaa pilsētā iepazinām Helsinge skolu (Helsinge Skola), kur mācās 7. – 9. klašu skolēni. Šajā skolā bija iespēja tikties individuālās pārrunās ar attiecīgo priekšmetu skolotājiem un asistentiem. Mēs diskutējām ar speciālo pedagogu par speciālo izglītību (kopīgo - atšķirīgo) Somijā un Latvijā.

Vantaa pilsētā mums tika dota iespēja apmeklēt Heurekas zinātnes centru (Heureka Science Center), kas ir līdzīgs Latvijā esošajiem, bet atšķiras ar to, ka šeit bērni ar skolotājiem nāk uz mācību stundām, kas notiek atvērtā telpā.

Somijas skolās, kuras apmeklējām projekta Erasmus +  ietvaros, klases ir aprīkotas ar datoru, interaktīvo tāfeli, datu kameru un krīta tāfeli. Katram skolēnam ir planšetdators, ko izmanto mācībām. Pamatskolas izglītība ir bezmaksas, iekļaujot mācību grāmatas, darba burtnīcas, planšetdatoru un pusdienas. Daudzās klašu telpās bez ierastajiem soliem ir lielās vingrošanas bumbas un pufi, jo skolēns var izvēlēties, kā viņam ērtāk mācīties. Skolēni stundās strādā, izjūt atbildību pret sevi, vecākiem, sabiedrību. Vecāki regulāri seko līdzi savu bērnu sekmēm, vidēji 95% vecāku katru dienu apskatās bērnu sekmes pieslēgtajā operētājsistēmā “Wilma”, ko apmaksā valsts.

Pēc Somijas skolu apmeklējuma secinājām, ka nevar veikt izmaiņas tikai izglītības sistēmā, neveicot pārmaiņas sabiedrības dzīvē, ja sabiedrība, ģimene nav gatava tās pieņemt un atbalstīt, it sevišķi tas attiecināms uz speciālo izglītību, kurā īpaši svarīga ir individuālā pieeja katram bērnam, kuras nodrošināšanai nepieciešama ir sadarbība un atbalsts no bērna ģimenes.

 Speciālās izglītības skolotājas M. Urga, A. Kārkliņa