Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/etwinning_projekti_kokneses_pamatskola__attistibas_centra
Drukas datums: 05:18:53 27.11.2021

eTwinning projekti Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

08.02.2021

tv.jpgva.jpgsa.jpgDzīve Eiropā un pasaulē, škiet, uz mirkli ir samazinājusi savu gaitu. Covid-19 pandēmija ir būtiski mainījusi cilvēku dzīvesveidu un darbu. Arī starptautisko Erasmus+ un Nordplus projektu realizēšana klātienē ir ierobežota, tādēļ pedagogiem un skolēniem jāmeklē jaunas iespējas sadarboties un gūt idejas no ārvalstu partneriem. Viena no tādām programmām ir eTwinning, kuras mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veicināt izglītības iestāžu sadarbību starptautiskā un nacionālā līmenī.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir gatavs izaicinājumiem, un 2020.gada rudenī atsāka aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu realizēšanā. Dalība starptautiskos projektos tiek izmantota kā līdzeklis mācību procesa modernizēšanai un  dažādošanai, veidojot mācību līdzekļus, izvēloties aktivitātes, kas ļauj skolēniem iesaistīties mācību procesā, uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, pilnveidojot IT prasmes, meklējot jaunas pieejas un iespējas, kas vērstas uz izaugsmi un rezultātu.

Projektā "Man tev ir vēstule" kopā ar dalībniekiem no Turcijas, Rumānijas, Albānijas un Ukrainas, skolēni raksta un sūta viens otram vēstules un  apsveikumus, lai veicinātu bērnos interesi par dažādām valstīm, cilvēkiem, kultūrām un rosinātu sazināties, izmantojot vēstuļu rakstīšanu.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām lasītprasmes apguve un lasītā teksta izpratne sagādā lielas grūtības. eTwinning projektā "Lasi, klausies, stāsti!" dalībnieki no Turcijas, Latvijas, Rumānijas, Albānijas un Tunisijas, izmantojot daudzveidīgas metodes un paņēmienus, veicinās bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas procesu.

Projektā "Kopā mēs esam stipri" piedalās partneri no Turcijas, Latvijas un Azerbaidžānas, lai sekmētu skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā, veicinātu viņu komunikāciju, sadarbību ar vienaudžiem vispārizglītojošajās skolās, kā arī sniegtu informāciju un veidotu pozitīvu attieksmi plašākai sabiedrībai par  cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Piedaloties projektā, skolēni gan no speciālajām, gan vispārizglītojošajām skolām, kopīgi darbojoties, attīstīs savas sociālās un mākslinieciskās prasmes, pilnveidos saskarsmes un komunikāciju prasmes.  

Aicinām piedalīties Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning, kurš ir daļa no Erasmus+, lai veicinātu skolu sadarbību, izmantojot projektu kā vienu no metodēm mācību procesā, jo eTwinning nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem un radošiem pedagogiem.

Inese Svence, Ineta Gerasimova,

Kokneses pamatskola – attīstības centrs