ERASMUS+ projekts noslēdzas Barselonā05.04.2019

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ ir iespēja skolu un pieaugušo izglītības personālam, profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt jaunu pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi D.Logina un M.Ciematniece 2019. gada marta mēnesī piedalījās Erasmus+2018 projekta „Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” 3. mobililātes aktivitātēs – kursos „Montessori Method – Learnig in freedom within limits” (Montesori metode – mācīšanās bez brīvības ierobežojumiem”) Barselonā, lai papildinātu teorētiskās, praktiskās zināšanas par Montesori metodi un kvalitatīvu, inovatīvu un mūsdienīgu mācību procesa nodrošināšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām.

 Kursos saulainajā Spānijā piedalījās 20 pedagogi no Eiropas valstīm – 14 pedagogi no Turcijas, 4 pedagogi no Rumānijas un 2 pedagogi no Latvijas. Darba grupās daudz diskutēja, salīdzināja tradicionālās mācību metodes ar Montesori metodi un Starptautiskās Montessori asociācijas standartiem. Pedagogi secināja, ka strādājot ar šādām metodēm, bērnam ir iespēja mācīties atbilstoši savām spējām, tempam un interesēm.

Starptautiska, savstarpēja pedagogu pieredzes apmaiņa sniedz plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā. Izglītība vairs netiek uztverta viennozīmīgi, tā nav tikai mācīšana un mācīšanās, bet ietver arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju, tālākizglītību, pašvērtēšanu un citas jomas. Mūsdienās ir mainījusies skolotāja loma mācību procesā. Skolotājs vairs nav tikai informācijas sniedzējs, bet ir kļuvis par līdzatbildīgu, kreatīvu mācību procesa organizētāju ar daudzām funkcijām, kas prasa augstu pedagoģisko profesionalitāti un kompetenci. Par būtiskāko vērtību skolai jāuzskata savu personālu un vecākus, kuri rūpējas par bērnu mācību vajadzībām piemērotu vidi. 

Projekta dalībnieki iepazinās arī ar Spānijas kultūrvēsturisko mantojumu. Kā pirmo apmeklēja Monseratas klosteri kalnos, kura forma ir pavisam savdabīga. Monserata atrodas netālu no Barselonas, tā ir uzskatāma gan par dabas,  gan  kristietības svētvietu. Neaprakstāmas sajūtas pārņēma Barselonā ieraugot spožā kataloniešu arhitekta Antonio Gaudi gotikas un jūgendstilu apvienojumā projektēto Sagrada Familia katedrāli. Svētās Ģimenes baznīca ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem valstī un gadu gaitā tā ir kļuvusi par vienu no visuniversālākajām pilsētas un arī valsts identitātes pazīmēm.

Projekta aktivitāšu laikā esam guvušas neaizmirstamus iespaidus, iespēju nodibināt jaunus kontaktus, bagātināt pedagoģisko pieredzi, uzlabot svešvalodu prasmes un papildināt zināšanas par mūsdienīgu Eiropas izglītības sistēmu un tajā realizētajām metodēm.

Ģeniālais zinātnieks Alberts Einšteins ir teicis, ka "Mēs nevaram mainīt pilnīgi visu, un tas, ko mēs varam izdarīt, ne vienmēr izdodas ideāli. Mums ir tikai jāsāk – tieši šeit un tieši tagad. Ja mēs to darīsim, tas mainīs visu". Mēs novēlam katram izdarīt visu, lai arī tas ne vienmēr ir ideāli, jo tikai tā mēs varam mainīties paši un mainīt notiekošo sabiedrībā!

 Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra

skolotājas Daina Logina un Maija Ciematniece

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top