Bērnu valodas attīstība pedagogu ikdienas darbā31.10.2018

Valodai,  ir ļoti liela, pat izšķiroša nozīme katra cilvēka dzīvē. Valodu mēs lietojam, lai sazinātos, noskaidrotu lietas, paustu savas emocijas, lai pateiktu, ka mīlam kādu vai risinātu problēmas. Pareiza valodas attīstība ir ļoti svarīga katra bērna dzīvē, lai nākotnē varētu sekmīgi mācīties, kontaktēties ar vienaudžiem un vecākiem. Cilvēkam valoda nav tikai sazināšanās līdzeklis, bet arī domāšanas, pašapliecināšanās un mācību priekšmetu apguves līdzeklis. Tādēļ ir svarīgi, lai tās apguve bērnam jaunākajā vecumposmā būtu pakāpeniska, lai mācību satura un metodikas izvēle  balstītos teorijās par  pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu valodas un runas attīstības īpatnībām.

Rudenīgās dienas, kad skolēni izbauda brīvlaiku, ir laiks, kad skolotāji pilnveido savu profesionālo kompetenci. 24.oktobrī Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā notika kursi – „Bērnu valodas attīstības veicināšana kompetenču pieejas aspektā”, kurus vadīja Mg.paed Tatjana Andronova. Tajos piedalījās pedagogi no Kokneses, Pļaviņu, Daugavpils, Aizkraukles, Krustpils, Jumpravas, Jēkabpils, Lubānas novadu izglītības iestādēm. Kursu dalībniekiem bija iespēja paplašināt zināšanas par mācība satura pilnveidošanu valodas attīstīšanas procesā, kompetenču pieejas būtību bērnu valodas attīstīšanā, skolotāju un vecāku veiksmīgas sadarbības komponentiem. Lektore norādīja uz trijiem kritiskiem periodiem bērna runas funkcijas attīstībā: 1 – 2 gadi, kad veidojas runas pamats, intensīvi attīstās galvas smadzeņu garozas runas zonas, otrais periods – trijos gados, kad intensīvi attīstās saistīta runa un tā  pāriet no situatīvās un kontekstrunu un trešais periods 6 – 7 gados, kas ir  rakstītas runas attīstības sākums. T.Andronova savās lekcijās pievērsa uzmanību arī valodas attīstības īpatnībām pirmsskolas vecuma bērniem, akcentējot  katra vecumposma vārdu krājumā nepieciešamo vārdu skaitu, gramatisko uzbūvi, skaņu izrunas apguvi. Pedagogiem bija iespēja darboties arī praktiski, izmēģinot spēles un dažādas metodes,  kas veicina bērna valodas attīstīšanu. Kursu noslēgumā dalībnieki apkopoja iegūtās zināšanas, dalījās pieredzē – kā veicināt bērnu valodas attīstīšanu savā ikdienas darbā, kā arī saņēma konsultācijas no T.Andronovas un Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra speciālistiem.

Valoda ir mūsu katra, ģimenes, skolas, tautas un sabiedrības domu izpausmes spogulis. Tai būtu jābūt saprotamai, labskanīgai, kur pareizi tiek izrunāts katrs vārds un katra skaņa.

 J.Grase, metodiķe,

 Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top