Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5113
56.676292 25.482927

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

2021./2022.m.g. piedāvā apgūt speciālās pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem:

  • ar garīgās attīstības traucējumiem, programmu kodi 01015811 un 21015811,
  • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, programmu kodi 01015911 un 2101591,
  • pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611.

Profesionālās pamatizglītības programmas( uzņemšana ar speciālo pamatizglītību):

  • iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs,
  • iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks.

Piedāvājam: bezmaksas dzīvošanu internātā un četrreizēju ēdināšanu, logopēda un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, smilšu terapiju un psihologa konsultācijas, interešu izglītību.

Informācija par uzņemšanu – m.t. 26382177

Virtuālā ekskursijā pa skolu varat doties Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskola – attīstības centrs Erasmus+ projektos

09.09.2021

eu_flag_erasmus_vect_pos_2.jpgKokneses pamatskola – attīstības centrs jau vairākus gadus veiksmīgi realizē Erasmus+ projektus, kā rezultātā ir gūta starptautiska pieredze un jaunas zināšanas mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā, iepazīta  inovatīvu un modernu mācību metožu pielietošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, sekmēta pedagogu personības, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšana, uzlabotas pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratne par Eiropas kultūrām. Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Tās ļauj skolotājiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu kompetenci un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Skolā pašreiz tiek realizēti divi Erasmus+ projekti “Kopā mēs varam un darām” un “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”, kuru laikā pedagogi ir apmeklējuši Kipru, Spāniju, Grieķiju un Horvātiju, lai kopā ar citiem Eiropas valstu skolotājiem papildinātu zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, uzlabotu prasmes efektīvā klasvadībā, gūtu jaunas zināšanas inovatīvu darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, preventīvo pasākumu organizēšanai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, uzlabotu svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinātu izpratni par izglītības sistēmām Eiropā un sekmētu pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanu.

Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, tādēļ dalība starptautiskos projektos ir viens no veidiem kā mācīties pašiem un mācīt citus,  tādēļ Erasmus+ projektos gūtā vērtīgā pieredze un zināšanas ir palīgs mācību procesa organizēšanā un vadīšanā. Visi Erasmus+ projektu mobilitātēs iesaistītie pedagogi atzīst, ka dalība šajā programmā sniedz motivāciju augt un attīstīties, kā arī apliecina, ka Latvijas skolotāji ir profesionāli savas jomas speciālisti.

 Inese Svence,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Zinību diena Kokneses pamatskolā - attīstības centrā 2021.gada 1.septembrī

24.08.2021

sveiciens_zinibu_diena_21210901.jpgŠī diena ir īpaša katram no mums. Kāds uzsāk skolas gaitas, kāds tās turpina, kāds ar satraukumu sirdī pavada savus bērnus vai mazbērnus uz izglītības iestādi, kāds uzsāk vai atsāk darba gaitas skolā. Šī diena nevienu neatstāj vienaldzīgu.

1.septembris jeb Zinību diena ir tā diena, kad mēs katrs kaut kādā veidā esam saistīti ar skolu un ar smaidu atceramies savu pirmo skolu un skolotājus.

Kokneses pamatskolas - attīstības centra saime sveic skolēnus, vecākus un skolotājus Zinību dienā!

Lasīt visu ziņu galerija (11)

Aicinām uz profesionālās pilnveides kursiem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā!

16.08.2021

skola_logo.jpgMūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par 21.gadsimtam atbilstīgu izglītības vidi un procesu, kas attīstītu skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim, savukārt, skolotājam jābūt profesionāli kompetentam, lai sniegtu skolēniem nevis gatavas zināšanas, bet mācītu un motivētu mācīties. Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” tiek akcentēta nepieciešamība stiprināt iespējas mācīties visa mūža garumā, prasmju, zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība. Viens no pamatmērķiem ietver gan speciālās izglītības dimensiju, gan iekļaujošas izglītības pieejas nodrošināšanu visos izglītības līmeņos. Speciālā izglītības sistēma pakāpeniski tiek pārveidota par iekļaujošo, tādēļ skolēnam ar speciālām vajadzībām jānodrošina individualizēta un personalizēta pieeja izglītībai, iespējas attīstīt savu potenciālu, kas atbilst viņa vajadzībām un iespējām, lai sekmētu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Skola ir vieta, kurā cilvēki mācās, iegūst zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Mācīšanās procesa organizators ir skolotājs, kurš ne tikai palīdz skolēniem informāciju pārveidot zināšanās un zināšanas pieredzē, bet arī pats regulāri papildina savu profesionālo kompetenci.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura papildus izglītības programmu realizēšanai veic arī speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, nodrošinot metodiskas un konsultatīvas palīdzības sniegšanu skolotājiem, izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī kursu, lekciju, konferenču un semināru organizēšanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām un sniegtu atbalstu reģiona skolu pedagogiem,  Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2021.gada rudenī realizēs divas bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņām dalībnieku grupām Skolas – centra telpās: “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un “Stratēģijas izglītojamo uzvedības vadīšanai, korekcijai un agresijas novēršanai”. Dalība kursos paaugstinās skolotāju profesionālo kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un  pilnveidos  prasmes uzvedības problēmu risināšanā darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Interesentiem lūgums rakstīt uz epastu: kiac_metodiki@inbox.lv papildus informācijas iegūšanai.

Inese Svence

Elīna Ivanāne

Ineta Gerasimova

Lasi, klausies, stāsti!

01.09.2021

etwinning_logo.jpgLatvijas eTwinning Nacionālais atbalsta centrs atzinīgi ir novērtējis Kokneses pamatskolas – attīstības centra dalību projektā “Lasi, klausies, stāsti!”, apbalvojot to ar eTwinning Kvalitātes sertifikātu.

Lasīt visu ziņu galerija (2)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top