Par laikrakstu "Kokneses Novada Vēstis"

Pirmais „Kokneses avīzes” numurs iznāk 1994. gada augustā kā „Aizkraukles avīzes „pielikums - tā ir viena A4 formāta lapiņa.

1996. gada 19. decembrī tiek izdots pirmais padomes informatīvais izdevums „Kokneses vēstis” numurs, tagad jau uz četrām lappusēm.

1998. gadā no 15.oktobra līdz 1999.gada 3.jūnijam izdots kā rajona laikraksta „Staburags” pielikums.

Un tā no 1999. gada 3. jūnija līdz pat šim laikam „Kokneses vēstis „ iznāk kā pastāvīgs pagasta padomes informatīvais laikraksts.

Jānis Āboliņš šo laikrakstu veidoja no paša pirmā numura līdz 2001. gada martam un laikraksts iznāca divas reizes mēnesī.

Valdas Leitānes redakcijā laikraksts iznāca kopš 2001. gada 15. maija un pēdējais laikraksta numurs Valdas Leitānes redakcijā iznāca 2008. gada 8. aprīlī. Avīze iznāca vienu reizi mēnesī bez maksas.

Kopš 2008. gada 6. jūnija laikraksts iznāk Anitas Šmites redakcijā. Avīze iznāk vienu reizi mēnesī un ir bez maksas.

Kopš 2009. gada jūlija, kad tika izveidots Kokneses novads, kurš sastāv no Iršu, Bebru un Kokneses pagastiem, avīzes nosaukums tiek mainīts uz "Kokneses Novada Vēstis" un laikraksts informē iedzīvotājus par notiekošo Kokneses novada domē un aktualitātēm Kokneses novadā, un to veido 2 redaktori - Anita Šmite un Sarmīte Rode, kura līdz šim veidoja Bebru pagasta laikrakstu "Spiets", bet pagastu apvienošanās rezultātā tiek veidots viens izdevums - "Kokneses Novada Vēstis".

Aicinām visus Kokneses novada iedzīvotājus iesaistīties avīzes tapšanā. Kā to var izdarīt? Sūtiet atsauksmes, ierosinājumus, jautājumus, uz kuriem vēlētos iegūt atbildes vai pavēstīt kādu citu noderīgu informāciju, kas būtu interesanta arī citiem lasītājiem. Informāciju var sūtīt pa e-pastiem: anita.smite@koknese.lv (Anitai Šmitei) vai sarmite.rode@koknese.lv (Sarmītei Rodei), vai pa pastu uz Kokneses novada domi, Melioratoru ielā 1, ar norādi laikrakstam „Kokneses Novada Vēstis”. Avīze iznāk katra mēneša otrajā ceturtdienā. Informāciju avīzei var iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Ar cieņu,

Anita Šmite, anita.smite@koknese.lv , tālr: 26164508

Sarmīte Rode: sarmite.rode@koknese.lv , tālr: 29903892

printēt
back to top