Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa

Melioratoru iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, Latvija, LV–5113

Ar 2009. gada 1. augustu tika izveidota Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa, kuras darbības iecirknis ir Kokneses novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Kokneses pagasts, Bebru pagasts un Iršu pagasts.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Anita Ozola, tālr. 65133637, 29903109, epasts: dzimtsaraksti@koknese.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece: Sarmīte Rode

Dzimtsarakstu nodaļa veic:

 • laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
 • konsultē juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem, gatavo un apliecina dokumentus;
 • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes noteikšanas, adopcijas apstiprināšanas, laulības šķiršanas;
 • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus;
 • veic civilstāvokļa reģistru atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
 • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
 • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
 • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda atzinumus.

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem:

 • Pirmdienās: 9.00 - 13.00  un   14.00 – 18.00
 • Ceturtdienās: 8.00 - 13.00  un   14.00 – 17.00

 

Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju ( 24.09.2013. MK noteikumi Nr. 906)

 1. Par laulības reģistrāciju – 14.00 EUR
 2. Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību – 7.00 EUR
 3. Par reģistru ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un anulēšanu – 7.00 EUR

 

Maksas pakalpojumi, kas noteikti saskaņā ar Kokneses novada domes 30.03.2016. lēmumu Nr.5.2 (protokols Nr.3)

“Kokneses novada domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi un noteikumi to saņemšanai”

1. Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu veidi un apmērs:

Nr.p.k.MaKsas pakalpojuma nosaukums Mērvienība Maksa kopā
1. Laulību reģistrācija, ja tajā piedalās tikai laulības reģistrācijas dalībnieki (laulības slēdzēji un liecinieki) Dzimtsarakstu nodaļas telpāsViena ceremonija nav
2. Svinīga ceremonija - laulības reģistrācija, dzimšanas reģistrācija vai kāzu jubilejas atzīmēšana, piedaloties ceremonijas dalībniekiem un viesiem (ar apsveikuma uzrunu dzejā un prozā, muzikāla pavadījuma nodrošināšanu)Viena ceremonija20.00 EUR
3.Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (bez svinīgas ceramonijas) citā laulības reģistrācijai piemērotā vietāViena ceremonija60.00 EUR
4. Svinīga laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas* citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā (ar apsveikuma uzrunu dzejā un prozā, muzikāla pavadījuma nodrošināšanu)Viena ceremonija140.00 EUR
5. Svinīgās ceremonijas tulkošana, ja to nodrošina Dzimtsarakstu nodaļa (krieviski, angliski, vāciski u.c.)Viena ceremonija25.00 EUR

* Pakalpojumu sniedz saskaņā ar Kokneses novada domes Noteikumiem par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām.

2. Par svinīgu ceremoniju vietu tiek noteikta Kokneses novada domes administratīvās ēkas aktu zāle.

3. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā.

4. Maksa par pakalpojumu iemaksājama Kokneses novada pašvaldības kasē, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu vismaz 10 dienas pirms tā izmantošanas.

5. Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulību reģistrāciju.

6. No pakalpojuma maksas par svinīgu ceremoniju sakarā ar kāzu jubilejām atbrīvo Zelta kāzu jubilārus.

7. Par svinīgu laulību ceremoniju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas un laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas (bez svinīgas ceremenijas) noteiktā pakalpojuma maksa tiek samazināta:

7.1. 50% apmērā, ja viena vai abu laulājamo dzīvesvieta ir deklarēta Kokneses novadā (vismaz seši mēneši pirms laulību pieteikuma iesniegšanas);

7.2. 30% apmērā, ja kāds no jaunlaulāto vecākiem deklarēts Kokneses novadā (vismaz seši mēneši pirms laulību pieteikuma iesniegšanas).

Noteikumi par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļā

1.Šie noteikumi reglamentē Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojuma - svinīgas laulību ceremonijas organizēšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas vai Kokneses kultūras nama telpām nosacījumus (turpmāk – ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām).

2. Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu lūguma, rakstiski vienojoties par izbraukuma laulību reģistrāciju Kokneses novada teritorijā.

3. Pakalpojums ietver:

3.1. ceremonijas vadītāja nokļūšanu izvēlētajā vietā Kokneses novada teritorijā;

3.2. laulību reģistrācijas procedūru ar apsveikuma uzrunu dzejā un/vai prozā;

3.3. muzikālo pavadījumu;

3.4. tehnisko apskaņošanas nodrošinājumu, ja ir elektrības pieslēgums.

4. Pakalpojums neietver:

4.1. maksu par ceremonijas vietas nomu;

4.2. vietas atbilstošu un drošu iekārtojumu, noformējumu;

4.3. elektrības pieslēguma nodrošinājumu;

4.4. citus papildus pakalpojumus.

5. Par izvēlētās vietas piemērotību lemj Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs.

6. Ceremonijas datums un laiks, izvēlētās vietas piemērotība, atbilstoši apstākļi un nepieciešamais nodrošinājums jāsaskaņo ar Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju, parakstot rakstisku vienošanos par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām  (1. pielikums).

Vienošanos no Kokneses novada domes puses paraksta Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, no otras puses - viens no jaunlaulātajiem, viens no jaunlaulāto vecākiem vai cita pilnvarota persona.

7. Ja, ierodoties noteiktajā laulību reģistrācijas vietā, pirms svinīgās ceremonijas tiek konstatēta neatbilstība atrunātiem apstākļiem un tas var traucēt drošai laulību reģistrācijai, ceremonijas vadītājam ir tiesības atteikt laulību reģistrāciju nepiemērotu apstākļu dēļ, sastādot par to aktu.

8. Vienošanās par laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām jānoslēdz vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms laulību reģistrācijas.

9. Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas piedāvā piektdienās un sestdienās. Par īpašiem gadījumiem svētdienās un svētku dienās lemj ceremonijas vadītājs.


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top