Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu Pavasara koncerts03.04.2018

Otrdien, 27. martā,  kultūras namā izskanēja Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu Pavasara koncerts. Pasākumu vadīt uzņēmās 2. klavieru klases audzēkne Arita Niedre un 1. akordeona klases audzēkne Estere Riekstiņa. Paldies meitenēm par drosmīgu un veiksmīgu debiju.

Koncertu uzsāka kora klases ansamblis skolotājas Leldes Kamzoles - Gagaines  vadībā ar A. Altmaņa dziesmu „Es gribu ziedēt”,  aicinot mūs visus satikt pavasari un ienirt pumpuru spēkā. Turpinājumā skanēja flautistu ansamblis, skolotājas Gundegas Ermičas vadībā, un  vijolnieku ansamblis skolotāja Rūdolfa Bahmaņa vadībā. Saksofona klases audzēkņi Raivo Strazdiņš un Alekss Leķis, šo instrumentu spēlēt uzsāka tikai šajā mācību gadā, bet  jau pievērsušies ansambļa spēlei.  Kā savdabīga dāvana skanēja klavieru klases audzēkņu ansamblis -  Arita Niedre, Elisa Ozoliņa un Elizabete Skarstiņa, skolotājas Ilonas Makareni vadībā. Viņas muzicēja sešrocīgi. Kā pavasara putni jautras dziesmas dziedāja jaunāko klašu koris.

Gluži kā raibi taurenīši ar daudzveidīgiem skaņdarbiem mūs pārsteidza solistes  - 8.vijoles klases audzēkne Annija Ermiča, 7. flautas klases audzēknes Lilija Ozoliņa un Laura Lelde Kalviša un 7. klavieru klases audzēkne Meldra Eglīte.

Vecāko klašu koris, skolotājas Leldes Kamzoles – Gagaines vadībā, pavasari ieskandināja ar  trīs latviešu tautas dziesmu apdarēm. Bet koncerta nobeiguma daļā skanēja saksofonu kvarteta un saksofonu ansambļa,  skolotāja Ziedoņa Puķīša vadībā,  un skolas mācību orķestra, skolotājas Karolīnes Vancānes vadībā, priekšnesumi.

Lai saulains un silts pavasaris un daudz spēka grūtajam mācību gada noslēguma posmam!

 Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu, pedagogu, koncertmeistaru un tehnisko darbinieku vārdā 

Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta Bērziņa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top