Izskanējis bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls „Soli Deo Gloria”03.05.2018

Lielās Talkas dienā, kad visa Latvija vienojās darbos, lai padarītu mūsu zemi skaistāku un sakoptāku, Kokneses Mūzikas skolas vecāko klašu koris piedalījās Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivālā „Soli Deo Gloria”.

Festivāla tradīcija tika aizsākta pagājušajā gadā Kuldīgā, tās iniciators ir diriģents Eduards Grāvītis. Festivāla mērķis  - ar mūzikas palīdzību nostiprināt bērnos un jauniešos tradicionālās garīgās vērtības – ticību, mīlestību,  savstarpēju sapratni un iejūtību. Festivāla ietvaros notika 3 koncerti – Kokneses, Jaunjelgavas un Aizkraukles dievnamos.  

Kokneses Evaņģēliski luteriskajā baznīcā bija iespēja dzirdēt Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 3. – 8. klases meiteņu kori diriģentes Diānas Austras Vaices vadībā, Rēzeknes novada Maltas vidusskolas bērnu kori (diriģente Irēna Ivanova) ar sirsnīgajām Latgales komponistu garīgajām dziesmām, kā arī Kokneses Mūzikas skolas vecāko klašu  kori (diriģente Lelde Kamzole – Gagaine, koncertmeistars Raitis Kveska). Kori atskaņoja garīgās mūzikas programmu  no klasicisma laikmeta līdz pat mūsdienu komponistu garīgās mūzikas darbiem. Kokneses Mūzikas skolas koris, līdztekus latviešu komponistu  – Sarmītes Skrūzmanes un Maijas Kīnes garīgajām dziesmām, koncertam bija sagatavojis 3 daļas no J.L. Battmana „Mesas”, kas jau arī agrāk ir izskanējis Kokneses dziedošo kolektīvu sniegumā, solistes – kora klases audzēknes Krista Strazdiņa un Viktorija Lenora Kraukle.

Festivāla noslēguma koncertā, kas izskanēja Aizkraukles Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā, piedalījās visi 8 festivāla dalības kolektīvi.  Līdztekus jau minētajiem arī dziedošie kolektīvi no Aizkraukles novada vidusskolas, Aizkraukles Mūzikas skolas, Jaunjelgavas vidusskolas ansamblis un tālāki viesi – Preiļu folkloras kopa. Koncerta noslēgumā  kopkoris atskaņojot Andra Eniņa dziesmu „Mūsu Tēvs” diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā. Domāju, ka bērnu un jauniešu dziedājums aizkustināja ikviena klausītāja, kā arī pašu dalībnieku sirdis.

Paldies Kokneses Mūzikas skolas audzēkņiem par atbildību, ieguldīto darbu un atdevi. Paldies Kokneses Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājam Valdim Baltrukam un draudzes pārstāvjiem  par sadarbību, rūpēm  un iespēju bērniem un jauniešiem muzicēt dievnamā. Paldies Kokneses Mūzikas skolas direktorei par sniegto atbalstu.

Kora klases pedagogs Lelde kamzole – Gagaine

Agneses Pulkstenes un Rolanda Gagaiņa foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top