faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā01.11.2017

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros paredzēts izveidot atbalsta mehānismus  sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai. Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs ir viena no 100 Latvijas izglītības iestādēm – pilotskolām, kura kā VISC sadarbības partneris piedalās projektā, lai aprobētu jauno, uz kompetencēm balstīto mācību saturu.

Rudens brīvdienās Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāji kopā ar kolēģiem no Jumpravas vidusskolas, I.Gaiša Kokneses vidusskolas un Antūžu speciālās internātpamatskolas piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides A programmas kursos “Kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā”. Mācīšanās pieejas maiņas mērķis ir panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām. Svarīgi ir bērnos veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi. Mūsdienīga mācību procesa centrā jābūt skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties un meklēt atbildes.

Kursu klausītājus ar skolas komandas darba plānošanas nosacījumiem un pedagogu sadarbības nepieciešamību, lai realizētu caurviju integrāciju izglītības procesā, iepazīstināja Lielvārdes pamatskolas skolotāja, profesionālās pilnveides eksperte kompetenču pieejas ieviešanai skolā, Santa Mežvēvere. Lektore akcentēja mērķtiecīgu skolotāja darbību, kurā svarīga loma ir konkrētu mērķu un uzdevumu izvirzīšanai, skaidrai vērtēšanas sistēmai, atbilstošam mācību vielas un laika sadalījumam, kā arī piemērotu, problēmorientētu un uz skolēnu centrētu darba formu, metožu un metodisko paņēmienu izvēlei.

 Skolotājiem tika dota iespēja iejusties lomās pasakā par kukulīti, izmantojot Edvarda de Bono radīto „Sešu domāšanas cepuru” metodi. Uzliekot galvā vienu no cepurēm tiek aktivizēta noteikta tipa domāšana. Tās māca uz jebkuru ideju, problēmu un procesu paskatīties no sešiem dažādiem skatu punktiem jeb domāšanas kategorijām.

Lektore piedāvāja kursu dalībniekiem izmēģināt praktisku pašvērtēšanas metodi, akcentējot dziļākas izpratnes veicināšanu un prasmju attīstīšanu dažādos kontekstos. Svarīga mācību procesa daļa ir refleksija, kuras centrā ir skolēns, kurš mācās izvērtēt savas dienas laikā apgūtās zināšanas un to pielietošanu ikdienas situācijās.

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros ir izvēlējies caurviju “Līdzdalība un sadarbība”, kas paredz skolēnu aktīvu darbošanos kopīgiem mērķiem, ir vērsta uz pozitīvismu un paredz katra personīgo ieguldījumu mērķa sasniegšanā. Elīnas Ivanānes, direktores vietnieces metodiskajā darbā, vadībā skolotāji diskutēja par sadarbību veicinošu mācīšanu un mācīšanos, kuru pamatā ir atvērts dialogs, orientācija uz saprašanos un zināšanu apguvi sadarbojoties.

Kursu dalībnieki atzina, ka piedāvātās tēmas bija interesantas, aktuālas un izteica pateicību kursu organizētājiem un lektorēm, vēlot veiksmi turpmākajā darbā.

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

 metodiskais dienests

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top