Lapas karte
AA+A++
A AAA

Gūst pieredzi "Erasmus+ Jaunatne Darbībā" rīkotajā apmācībā

11.06.2018

33686762_10216220323483704_8105947612315648000_o.jpgKokneses Ģimenes atbalsta dienas centra vadītājai un jaunatnes lietu speciālistei Ievai Ūtēnai bija iespēja piedalīties SALTO Resursu centra un programmas "Erasmus+: Jaunatne Darbībā" rīkotajās apmācībās, kas tiek īstenotas sadarbībā ar nacionālo aģentūru, tostarp Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru.

Tās bija nedēļu ilgas apmācības, no 21. – 27.maijam, kurās piedalījās 18 pārstāvji no 11 valstīm: Spānijas, Turcijas, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Horvātijas, Portugāles, Slovākijas, Vācijas, Nīderlandes un Latvijas. Pārstāvētas tika dažādākās darba jomas – formālās izglītības iestādes, Nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, jauniešu centri un skautu un gaidu apvienību pārstāvji. Arī pieredzes bagātībā atšķīrāmies diezgan daudz, daži bija jau realizējuši vairākus projektus, daži vispār nenojauta, kas “Erasmus+: jaunatne darbībā” ir un ar ko tā atšķiras no “Erasmus+”. No katras valsts tiek nosūtīts 1 – 2 dalībnieki, kurus konkursa kārtībā apstiprina SALTO Resursu centrs un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

Apmācības bija ļoti intensīvas, no pulksten 9:30 –19:30 vakarā, ietverot gan prezentācijas, gan praktiskus uzdevumus grupās un individuāli, gan arī reāla projekta izveides uzdevumu, kurā mācījāmies sadarboties starptautiskā līmenī, 3 – 4 cilvēku grupās, vienoties par kopējo redzējumu un izvirzīt kopējus mērķus. Šī semināra papildus ieguvums ir sadarbības partneri ārvalstīs, ar kuriem realizēt jau radušās sadarbības projektu idejas.

Kas ir Erasmus+: jaunatne darbībā? Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes, tā tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 1,4 miljardi eiro, kas sastāda 10% no kopējā programmas "Erasmus+" finansējuma jaunatnes jomai.

Galvenokārt ir trīs lieli segmenti, kuros var pieteikt projektus: Personu mobilitāte mācību nolūkos, kas ietver Brīvprātīgo darbu, jaunatnes darbinieku apmācības un jauniešu apmaiņas projektus; Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā, saistībā ar inovāciju vai labās prakses apmaiņas aktivitātēm. Trešais lielais segments, kurā var piesaistīt finansējumu, ir Strukturētais dialogs starp jauniešiem un jaunatnes politikas lēmējinstitūcijām, kas vienīgais no visiem projektiem var būt realizējams arī nacionālā līmenī.

Viens no iemesliem, piedalīties jaunatnes darbinieku semināros un vadītāju treniņos, bija pārliecība, ka ikvienam meistaram, lai cik pieredzējis viņš būtu, laiku pa laikam ir jāuzasina savi darba instrumenti, jāapzinās savas iespējas un vēl neizmantotos resursus. Pievienotā vērtība ir starptautiskais tīklojums, kas ir labs pamats internacionālajai partnerībai, kā arī  dalība ārvalstu apmācībās vienmēr ir interesants ceļojums telpā, laikā, kultūrās un arī personiskajās vērtībās. 

Lai pieteiktos apmācībām, vispirms ir jāreģistrējas www.salto-youth.net, tad jāizvēlas sev piemērotākās apmācības pēc tēmas un apraksta, un jāiesniedz pieteikums. Tad pacietīgi jāgaida atbilde par pieteikumu rezultātiem, un ja tiec apstiprināts, tad jāsedz tikai 28,42 eiro liels līdzmaksājums. Protams, pēc atgriešanās iegūtās zināšanas un darba metodes ir jāpielieto praktiski un informācija par tām jāizplata pēc iespējas plašākai mērķa auditorijai, lai ieguvējs no apmācībām būtu ne tikai viens jaunatnes līderis vai speciālists, bet visa sabiedrība kopumā.

Arī es, šī gada 21.jūnijā plkst. 10:00 Kokneses Tūrisma centra izstāžu zālē, aicinu visus, kuriem ir radusies interese uzzināt ko vairāk par Erasmus+: jaunatne darbībā projektiem, to pieteikumu kārtību, SALTO apmācībām, vai vienkārši paklausīties par maniem gūtajiem iespaidiem, uz tikšanos klātienē.

Īpaši aicināti jaunieši līdz 30 gadiem, kā arī visi tie, kuriem darbs ir vairāk vai mazāk saistīts ar jaunatni. Pie mums ciemosies arī jauniešu biedrības pārstāvji no Jēkabpils, kuri dalīsies ar savu pieredzi brīvprātīgā darba veikšanā.

Uz tikšanos!

Ieva Ūtēna,

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top